Dictionaries | References

तारवांत अर्धी सुपारी

सगळया गलबतांत अर्धी सुपारी माझी पहा.

Related Words

सुपारी   तारवांत अर्धी सुपारी   सुपारी-सुपारी देणें   अर्धी   दगडी सुपारी   सगळे गलबतांत अर्धी सुपारी माझी   कचरी सुपारी   शेतांतली सुपारी नासली, पैसा पासरी विकली   सुपारी सोडणें   काचरी सुपारी   बरडी सुपारी   सबंध-सबंध गलबतांत माझी अर्धी सुपारी   कापकडी सुपारी   रुप्याच्या तबकामाझारीं, एक नाहीं सुपारी   तारवांत बेडा   सगळी साळयाची, अर्धी माळयाची, धनीण तेल्याची आणि ॠणकरीण ब्राह्मणाची   सगळी बायको साळयाची, अर्धी बायको माळयाची आणि ॠणकरी बायको ब्राह्मणाची   साखरेची सुपारी   अर्धी अर्धीनें रुपया होतो   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   घरची अर्धी दारच्या सगळीबरोबर आहे   लवंगकाचरी सुपारी or लवंगकचरी सुपारी   सुपारी इतकें खाते, दुपारीं परसाकडे जाते   सारी साळयाची, अर्धी माळयाची, हातपाय उरावर आलेली ती बामणाची   अर्धी सोडून सगळीच्या मागें जाऊं नये   मेहुणी अर्धी बायको   अर्धी टाकून सगळीला धांवूं नये   कांहीं नसण्यापेक्षां अर्धी बरी   अर्धी सोडून सगळ्यास हात घालूं नये   चिकणी सुपारी पिकले पान, सोड म्‍हसोबा आमची आण   चिकणी सुपारी, खाऊं नये दुपारी   सुरमाडाची सुपारी   साळी-सगळी-सारी साळयाची, अर्धी माळयाची   अर्धी टाकून सगळीचे मागें लागूं नये   अर्धी मांडणी शिरस्ता   सुपारी-सुपारी देणें   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   साखरेची सुपारी   तारवांत अर्धी सुपारी   कचरी सुपारी   काचरी सुपारी   कापकडी सुपारी   चिकणी सुपारी पिकले पान, सोड म्‍हसोबा आमची आण   चिकणी सुपारी, खाऊं नये दुपारी   बरडी सुपारी   रुप्याच्या तबकामाझारीं, एक नाहीं सुपारी   लवंगकाचरी सुपारी or लवंगकचरी सुपारी   शेतांतली सुपारी नासली, पैसा पासरी विकली   सगळे गलबतांत अर्धी सुपारी माझी   सुपारी इतकें खाते, दुपारीं परसाकडे जाते   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   कचरी सुपारी   काचरी सुपारी   कापकडी सुपारी   चिकणी सुपारी, खाऊं नये दुपारी   चिकणी सुपारी पिकले पान, सोड म्‍हसोबा आमची आण   दगडी सुपारी   बरडी सुपारी   रुप्याच्या तबकामाझारीं, एक नाहीं सुपारी   लवंगकाचरी सुपारी or लवंगकचरी सुपारी   शेतांतली सुपारी नासली, पैसा पासरी विकली   सगळे गलबतांत अर्धी सुपारी माझी   सुपारी   सुपारी इतकें खाते, दुपारीं परसाकडे जाते   सुपारी-सुपारी देणें   सुपारी सोडणें   सबंध-सबंध गलबतांत माझी अर्धी सुपारी   सुरमाडाची सुपारी   साखरेची सुपारी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP