Dictionaries | References

डोळे, नाक, हात चिपणें

डोळ्यांनी, नाकावर बोट ठेवून हातांनी वगैरे खुणा करणें.

Related Words

डोळे झांकणें   डोळे लाल करणें   मेणे डोळे   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   नाक होड आशिलो सगळे आपणाक चोयतातिशें लेकता   नाक खाजवलें तर नकटें वरमतें   हात चालणें   हात वळणें   डोळे पठारास जाणें   पाठीवर हात फिरविणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   उघड्या डोळ्यांनी करावे आणि डोळे मिटून भरावें   डोळे फुटले तरी हिशेब बुडत नाहीं   मुळाशीं हात घालणें   हात चोळणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   माझे हात का कोकणांत गेले?   माझेंच नाक वर   अंधके हात बटेर   डोळे, नाक, हात चिपणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   नाक वर करणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   कपाळावर हात लावणें   आपला हात जगन्नाथ   कट्टें नाक बुडोवू नयॅ, बुडैल्‍या समुद्रां बुडौचे   कर्माच्या भोगा आणि तीन डोळे दोघां   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   नाक गुंडाळणें   डोळे पापी   कंठास हात लावणें   नाक खालीं पाडणें   हात बांधणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   डोळे लवणें   न्हावणीचे शिंदलकेक परटिणीचें नाक   मामंजी मामंजी! बघा माझे डोळे, विका हातांतले वाळे   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   (जिभेचा) हात फाटणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP