Dictionaries | References

टुकटुक माकड, मी खातों पापड, तूं खा मेकुड

लहान मुले एखादा पदार्थ आपण खात असतां, दुसर्‍या मुलास न मिळाला म्‍हणजे त्‍यास चिडविण्याकरितां असे म्‍हणतात.

Related Words

टुकटुक   तूं मुझकूं, तो मै तुझकूं   तोनि तूं करि, चवतें हाव करनु दितां   तूं डालडाल, मै पानपान   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   भाजणें-भाजला पापड न मोडणें   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   धा, जाय तें खा   मी तुझी खिरतुपडी खाईन   खा खा सुटणें   एकादशीला खरवड आणि द्वादशीला भजे पापड   खा   विहिणीचा पापड वांकडा   मी तूं करणें   खा करणें   मज्वा सारखी तूं जा   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   मी मी आणि कुचल्याची बी   हा-हा मी का तो मी   तूं कर माझ्या पोळ्या, मी वळतें तुझ्या शेळ्या   मेकुड   करा सेवा, खा मेवा   गणपति करावयास गेला तों माकड झालें   पाप़ड   तूं करीत जा कटकट   सभा हंसली माकड हंसलें   माकड म्हणतें माझी गांड लाल   सांकड -घर सांकड, बाईल माकड   विलायत-विलायती झांपड नि तिनें आपले-पणाचा भाजला पापड   रात्रीं खा तूप आणि सकाळी बघ रूप   माकड खोकला   (पांचट) पाणचट गुणाची, म्हणे मी पुण्याची   मार शेजार्‍या साप, मी मुलाबाळांचा बाप   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   नारदासारखी कळ लावी, जगीं म्हणतो मी गोसावी   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   दळतांना घट्टा पडला, म्हणे मी भला वागविला   तेरे उपर मेला पाव, थोटा म्‍हणे मी राव   मी माझी राणी नि वेटकुळीबाणी, हातपाय ताणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP