Dictionaries | References

टिटवी

See also:  टिटवरी , टिटिवरी
 f  A bird, Pavra Jacana or Goensis. Lapwing.
टिटवी देखील समुद्र आटविते-हटविते
एका टिटवीने समुद्राकाठी अंडी घातली होती. ती समुद्राला भरती येऊन वाहून गेली तेव्हां टिटवीने रागावून समुद्र उपसण्याचा उद्योग आरंभिला. आरंभी ती एकटीच पण पुढे तिच्या मदतीला गरूडसुद्धां इतर सर्व पक्षी आले. एवढे बळ पाहून समुद्रातील मासे घाबरले. त्‍यांनी विष्‍णूंची प्रार्थना केली, मग विष्‍णूने समुद्राकडून त्‍या टिटवीची अंडी परत देवविली. प्रथमदर्शनी अगदी असंभाव्य वाटणारी गोष्‍ट अगदी क्षुल्‍लक प्राण्याकडूनहि प्रचंड उद्योगाने साध्य होते.- ज्ञा १.६८. ‘रूढीशी लढाई करणें म्‍हणजे टिटवीने समुद्र हटविण्याचे काम करणें असाच त्‍या काळी विरोधाचा सत्‍याग्रहाचा अर्थ होता !’ -नर्स सुंद्राबाई १६.
 स्त्री. १ बहुरंगी व दिसण्यांत सुरेख असा एक पक्षी . याचें अंडें सोनेरी असून त्यास चांगली किंमत येते . टिटवी यमाची तराळीन । - भज ७३ . २ टिटव अर्थ २ पहा . ३ ( कों . ) पाटस्थळ पिकास पाणी देण्याची सरी . [ सं . टिट्टिभ ] म्ह० टिटवी देखील समुद्र आटविते . = क्षुद्र माणूस देखील प्रसंगविशेषीं दीर्घ प्रयत्नानें मोठें कृत्य करतो . ( याबद्दलची एक गोष्ट आहे ).
A bird, Parra Jacana or Goensis, Lapwing. 2 The member, in the form of St. Andrew's cross, intervening betwixt a post and the overlying beam.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP