Dictionaries | References

ज्ञानेश्वरी

   
Script: Devanagari

ज्ञानेश्वरी     

हिन्दी (hindi) WN | Hindi  Hindi
noun  संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखित एक ग्रंथ   Ex. ज्ञानेश्वरी गीता पर लिखी गई एक विस्तृत मराठी टीका है ।
ONTOLOGY:
मानवकृति (Artifact)वस्तु (Object)निर्जीव (Inanimate)संज्ञा (Noun)
SYNONYM:
भावार्थदीपिका ज्ञानदेवी
Wordnet:
benজ্ঞানেশ্বরী
gujજ્ઞાનેશ્વરી
kasگیٛانیشؤری
kokज्ञानेश्वरी
malജ്ഞാനേശ്വരി
marज्ञानेश्वरी
oriଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ
panਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ
sanज्ञानेश्वरी
tamஞானேஸ்வரி
urdگیانیشوری , گیان دیوی , بھاوارتھ دیپیکا

ज्ञानेश्वरी     

कोंकणी (Konkani) WN | Konkani  Konkani
noun  संत ज्ञानेश्वरान बरयिल्लो एक ग्रंथ   Ex. ज्ञानेश्वरी गीतार बरयिल्ली एक मराठी टिका
ONTOLOGY:
मानवकृति (Artifact)वस्तु (Object)निर्जीव (Inanimate)संज्ञा (Noun)
SYNONYM:
भावार्थदिपिका ज्ञानदेवी
Wordnet:
benজ্ঞানেশ্বরী
gujજ્ઞાનેશ્વરી
hinज्ञानेश्वरी
kasگیٛانیشؤری
malജ്ഞാനേശ്വരി
marज्ञानेश्वरी
oriଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ
panਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ
sanज्ञानेश्वरी
tamஞானேஸ்வரி
urdگیانیشوری , گیان دیوی , بھاوارتھ دیپیکا

ज्ञानेश्वरी     

मराठी (Marathi) WN | Marathi  Marathi
noun  सुमारे नऊ हजार ओव्यांची गीतेवरील टीका   Ex. ज्ञानेश्वरीच्या सहाव्या अध्यायात कुंडलीनी योगाचे वर्णन केले आहे.
ONTOLOGY:
मानवकृति (Artifact)वस्तु (Object)निर्जीव (Inanimate)संज्ञा (Noun)
SYNONYM:
ज्ञानदेवी भावार्थदीपिका
Wordnet:
benজ্ঞানেশ্বরী
gujજ્ઞાનેશ્વરી
hinज्ञानेश्वरी
kasگیٛانیشؤری
kokज्ञानेश्वरी
malജ്ഞാനേശ്വരി
oriଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ
panਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ
sanज्ञानेश्वरी
tamஞானேஸ்வரி
urdگیانیشوری , گیان دیوی , بھاوارتھ دیپیکا

ज्ञानेश्वरी     

noun  ज्ञानेश्वरेण लिखितः एकः ग्रन्थः।   Ex. ज्ञानेश्वरी गीतायाः मराठीभाषायां लिखिता विस्तृता टीका अस्ति।
ONTOLOGY:
मानवकृति (Artifact)वस्तु (Object)निर्जीव (Inanimate)संज्ञा (Noun)
Wordnet:
benজ্ঞানেশ্বরী
gujજ્ઞાનેશ્વરી
hinज्ञानेश्वरी
kasگیٛانیشؤری
kokज्ञानेश्वरी
malജ്ഞാനേശ്വരി
marज्ञानेश्वरी
oriଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ
panਗਿਆਨੇਸ਼ਵਰੀ
tamஞானேஸ்வரி
urdگیانیشوری , گیان دیوی , بھاوارتھ دیپیکا

Keyword Pages

  |  
 • समओवी ज्ञानेश्वरी
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय पहिला
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय दुसरा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय तिसरा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय चौथा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय पाचवा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय सहावा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय सातवा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय आठवा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय नववा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय दहावा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय अकरावा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय बारावा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय तेरावा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय चौदावा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय पंधरावा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय सोळावा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय सतरावा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • समओवी ज्ञानेश्वरी - अध्याय अठरावा
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
 • ज्ञानेश्वरांचे काव्यालंकार
  ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव आणि चांगदेव पासष्टी या तिन्ही ग्रंथांतून काव्य आणि तत्वज्ञान संत ज्ञानेश्वर आपल्या विलक्षण भाषासौंदर्याने मराठी माणसाला विस्ता..
  |  

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP