Dictionaries | References

जैल

See also:  जेल

 पु. मायना ; सदर . [ अर . झील ]
 पु. तपशील ; नोंदी . ' रयतेकडील राजीनामा ज्याचे हातचा त्यांच्या हातची जेलाची वाटणी असावी ते नाहीं म्हणतात . त्याचे उत्तर जैल म्हणजे तपशील ज्याणें राजीनामा लिहिला त्याचे हातचा महालवार नाहीं हा दोष म्हणतात .' - पेद ३१ . १४८ . ( अर . झील )

Related Words

जैल   जैल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP