Dictionaries | References

जरीपटक्‍याचा रुपया


जरीपटक्‍याचे चिन्ह असलेला अंकुशी रुपया.

Related Words

जरीपटक्‍याचा रुपया   बेलापुरी रुपया   रुपया   जरीपटका रुपया   अर्धी अर्धीनें रुपया होतो   रुपया-रुपया मोडणें   पन्हाळी रुपया   स्वराज्य-स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   बेलपत्री रुपया   भातवडी रुपया   रातव्याचा रुपया   मिळवी कवडी कवडी, एकदम रुपया दवडी   दमडी ठेवतां संभाळून, रुपया जाई खर्चून   रुपया   बेलापुरी रुपया   जरीपटक्‍याचा रुपया   अर्धी अर्धीनें रुपया होतो   जरीपटका रुपया   दमडी ठेवतां संभाळून, रुपया जाई खर्चून   पन्हाळी रुपया   बेलपत्री रुपया   मिळवी कवडी कवडी, एकदम रुपया दवडी   रुपया-रुपया मोडणें   रातव्याचा रुपया   स्वराज्य-स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   अर्धी अर्धीनें रुपया होतो   जरीपटका रुपया   दमडी ठेवतां संभाळून, रुपया जाई खर्चून   पन्हाळी रुपया   बेलपत्री रुपया   बेलापुरी रुपया   भातवडी रुपया   मिळवी कवडी कवडी, एकदम रुपया दवडी   रुपया   रुपया-रुपया मोडणें   रातव्याचा रुपया   स्वराज्य-स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP