Dictionaries | References

चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)

या तिन्ही गोष्‍टी फार वाईट आहेत व सारख्याच योग्‍यतेच्या आहेत.

Related Words

चोरी   मागला पाय पुढें न ठेवणें   नखाला माती न लागणें   ढुंकून न पाहाणें   ताकास तूर लागू न देणे   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   पाय भुईला लागूं न देणें   कांहीं न होतेला   सावलीस उभा न राहणें   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   पाहिला न देखला आणि चांदण्यानें ओळखला   चंदनाची चहाडी पळसाने केली, मैलगिरी चंदनाची मुळें तळासी गेलीं   रुख न देणें   न हिंदु र्न यवनः   कर न कर   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   न खादी नार नी पायलीचा आहार   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः   इष्क स्वसंतोषें घडे, सांगण्यानें न जडे   तोंडीं तीळ न भिजणें   रंभा म्हणून प्रसिद्धि करावी व राऊताईण निघावी   अतिलोभो न कर्तव्यः चक्रं भ्रमति मस्तके   उष्ट्रासि न पचे कर्दळी फळें   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   आपले काम आपण करणें, दुसर्‍यावर चित्त न देणें   करे न शेती, पडे न फंद, घरघर नाचे मुसळकंद   आपल्या अधिकारीं, करावी उपासनेची थोरी   पावसानें भिजविलें आणि सरकारनें लुटलें कोणाजवळ फिर्याद करावी   जो असे अविचारी, तो काय न करी   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   माय व्याली पुत्राला, सुख न तियेला   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   हिमटी घेईं चिमटा न भडभडीचा बोभाटा   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   दुष्टास दूर ठेवावा, अपमान न करावा   आपल्या पोळीवर निखोर कोण न ओढी?   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   जो नजर न आवे, सो भुलजावे   चहाडखोर न आदरी, विंचवापरी दूर करी   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   ओ का ठो न करतां येणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP