Dictionaries | References

गोळकाचे सोंवळें, सारा वेळ बिळबिळें

गोळकाला कधी सोवळे नेसण्याची सवय नसल्‍यामुळे कधी काळी सोवळे नेसल्‍यास ते विळविळीत असते व केव्हां सुटेल याचा नेम नसतो, म्‍हणून त्‍याला ते लडबडीत कसेसेच वाटत असते.

Related Words

वेळ   विणची वेळ   सारा दिवस पिसा पिसा, चपनी भर नहीं आटा   सांज सोंवळें   वक्ताची वेळ   गायचो वियेंवचो वेळ, पाड्याक तिका बायल करचो वेळ   वेळ अवेळ   सारा दिन उरनि उरनि, रात चरखा परनि   शेत करतां हारकली अन् सारा देतां टराकली   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   सगळे वेळ सोपे दोनपारची वेळ कठीण   सारा चोरांचा बाजार   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   वेळ निघून जातो पण शब्द राहतो   उद्योग वेळ   वेळ मारुन नेणें   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   सुळीं द्यावयाची वेळ   सारा मुलुख फिरला आणि रिकामा आला   आशा पतिव्रता भली, सारा मुलुख पालथा घाली   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   अर्धबाट सोंवळें दाट   सीता, मंदोदरी, तारा, त्यांत माझी भागाबाई सारा   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   सूर्या पोटीं शनि आला सारा लोक भांबावला   सोंवळें झालें दाट, खाटकाच्या घरावरुन वाट   सारा दिवस चर पण शिवरात्री कर   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   सोंवळें ओवळें आणि माया हीं सांगून येत नाहींत   सीता मंडोदरी तारी आणि तेतूर माजां भागलां सारा   जेथें फुलें वेंचली तेथें शेण्या वेंचण्याची वेळ येणें   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   एक वेळ मूल पोळे परी, अग्नीची भीति घरी   एक वेळ पदद्वार, घडल्या करी निरंतर   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   जेथे मोहरा वेंचल्‍या तेथे गोंवर्‍या लावण्याची वेळ येणें   एक वेळ थुकी वडयली ती परतून गिळतात?   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   गेली वेळ पुन्हां येत नाहीं, सदां सुख मिळत नाहीं   वेळ मारणारा   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   दिसायला काम नाहीं आणि बसावयाला वेळ नाहीं   निरवानिरवीची वेळ   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचे केळ   वेळ माऱ्या   कारणाव्यतिरिक्त बोलूं नये, दुसर्‍याचा वेळ घेऊं नये   गेली वेळ (घडी) पुनः येत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP