Dictionaries | References

गेला बाजार तरी


किमान पक्षी.

Related Words

समुद्रांत गेला लुका, तों समुद्र झाला सुका   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   नाक गेलें तरी भोकें राहिलीं आहेत असें म्हणणें   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   ज्‍याची चांगली कीर्ति, तो मेला तरी भूरवरतीं   पाद गेला, बोचा आवळला   गायीचो पाडो खंय तरी वाढो   नाकालागी कापूस धरला, हाबको केदनाचि उडून गेला   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   आगरांत गेला आणि पांगारा आणला   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   मांडव गेला, थाळ गेला, माझा धेंडा नाचूं द्या   अंगार्‍याला गेला, पांगारा घेऊन आला   चोर गेला यात्रेला, वर्षाचा सांठा पुरा केला   बाजार भरण्यापूर्वीच उचल्यांनी -बिगार्‍यांनीं-भामट्यांनीं कंबरा बांधणें   बाजार भरला, उचल्यांनीं कंबरा बांधिल्या   पकडला कोल्हा, त्याच रानीं गेला   पाणबुडो बुडलो तरी सांदन विसरना   दिवस गेला दातींमेटीं   गेला बाजार   हत्ती गेला आणि शेंपूट अडकलें   बेल गेला, भंडार गेला, कोटिंबा हातीं राहिला   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   चौघे गेले करायला, एकटा गेला मरायला   काळा कोळसा दुधें धुतला तरी फळ काय। रंग त्‍याचा काळा नच जाय।   अरे म्हटलें तरी तोंड वासतें आणि अहो म्हटलें तरी तोंड वासतें   बाजार करणें   वेडयांचा बाजार, खुळयांचा शेजार   वेडयांचा बाजार, जीव झाला बेजार   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   वेडा झाला व कामांतून गेला   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   महार मेला, विटाळ गेला-फिटला   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   स्मशानांत गेलें तरी कावळयांचा उपद्रव   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   कधीं तरी   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP