Dictionaries | References

गुलाल

 m  The red powder which is thrown about at the होळी.
गुलालनी हौस डोस्‍कामा खवडा
(आहे.) गुलाल उधळण्याची तर मनात हौस असते पण डोक्‍यात खवडे असतात किंवा होतील त्‍याचे काय. डोक्‍यात जर गुलालाचा मळ राहिला तर त्‍यापासून फोड होण्याचा किंवा आल्‍यास ते अधिक वाढण्याचा संभव असतो. एखादी गोष्‍ट करण्याची हौस असल्‍यास तिच्यापासून होणारे परिणाम टाळण्याची प्रथम तजवीज केली पाहिजे.
 पु. एक रंग ; तांबडारंग दिलेलें पीठ ; बाजरी , नाचणी इ० चें पीठ सुरंजी , पतंगी इ० लांकडाच्या पाण्यानें रंगविलेलें असतें ती बुकणी , मंगलप्रसंगीं , उत्सवांत , देवतांच्या जन्मोत्सवांत व जेवणावळीच्या समयीं रांगोळींत व विशेषत : शिमग्यांत याचा उपयोग करतात . [ हिं . ]
स्त्रीन . गुलबासी पहा . एक फुलझाड व त्याचें फूल .
०गोटा  पु. गुलाल भरलेला गोळा ; पातळ कांचेच्या , लाखेच्या , अभ्रकाच्या गोळयांत गुलाल भरून तो ज्याच्या अंगावर फेकावा त्याच्या अंगावर तो गोळा फुटतो व गुलाल पडतो . शिमग्यांत हे एकमेकांच्या अंगावर फेकीत . गुलालगोटे शिवाय ठिवले निरनिराळे अंबारींत । - ऐपो १९९ . गुलाली - वि . १ गोलालाच्या , गुलालासारख्या रंगाचें ( वस्त्र ). २ गुलालाचा , गुलालासारखा ( रंग ).
dyed with a decoction of red sanders wood. 2 f A flower-tree, and n Its flower, Marvel of Peru.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP