Dictionaries | References

गुलाबी पुष्‍पाच्या योगाने, खुडून घेती कांटे


१. गुलाबाची फुले तोडावयास लागले असतां काही काटेहि त्‍याबरोबर तोडून घ्‍यावे लागतात. सुखाबरोबर काही दुःखाचा अंशहि भोगावा लागतो. चांगल्‍याबरोबर काही वाइटाचीहि प्राप्ति होते ती टाळून चालत नाही. २. जे काटे गुलाबाच्या फुलाजवळ असतात ते त्‍याच्याबरोबर तोडले जातात. सहवासाचे सुखदुःख भोगावे लागते. For rose the thorn is often plucked. -सवि. १०९५.

Related Words

कांटे   सासरी जातां कुचकुच कांटे, माहेरीं येतां हरीख वाटे   गुलाबी पुष्‍पाच्या योगाने, खुडून घेती कांटे   बाहेरून कांटे, पण आंत गोड साटें   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   बाहेरुन कांटे, पण आंत गोड साटे   गुलाबी थंडी   गुलाबी झोंप   हरळीची मुळी खुडून खुडून खावी   गुलाबी   ज्‍वानींत गुलाबी शेजेवर, म्‍हातारपणीं काट्यावर   धर्माची गाय, कांटे (कांटया) खाय   पोटांत कांटे भरणें   गुलाबास वास, पण कांटे शरीरास   गुलाबी जांब   गरीब कष्‍ट करिती, तालेवार उपभोग घेती   जायाचें मोती मुरडस किती, घटकाभरान्‌ काढून घेती   धैर्य धरुन श्रम घेती, ते पर्वतादीक उलटती   दाढीला आग लाविती, नास करून घेती   उंदीर श्र्वास घेती, पळूनियां जाती   बहुत मिळती पिपीलिका । प्राण घेती सर्पा एका ॥   आपले पायांवरती, कुर्‍हाड मारून घेती   न्हाव्याची फुकट खेप, यजमान घेती गाढ झोप   गुलाबी अत्तर   दोष दुसर्‍याचे पाहून, सुज्ञ घेती सुधारुन   थंडी गुलाबी   सासरचे वाटे बोंडगीचे कांटे, माहेरचे वाटे केगदीचे हाते   दुधाला गेली, तिकडे कांटे खायाला राहिली   बावरणें-बावरली गाय, कांटे खाय   कांटे डोळे   सासरीं जातां कुचकुच कांटे, माहेरीं येतां हरीख वाटे   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   पंगिरो पोटलून आंगा कांटे   दुधाला गेली तेथें कांटे खायला राहिली   खयंथ गेल्‍यार सांगटाक कांटे तीन   पायांत बोंचती कांटे, नि डोक्यावर पायपोस   कांटे मोडणावळ   दुरुन डोंगर साजरे वाटे, आणि जवळ जातां कांटे भेटे (कांटेकुटे)   गुलाबी पुष्‍पाच्या योगाने, खुडून घेती कांटे   कांटे   गुलाबी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP