Dictionaries | References

गुलाबाचा वास, मना दे उल्‍हास


गुलाबाच्या फुलाचा वास फार आल्‍हादकारक असतो.

Related Words

गुलाबाचा वास, मना दे उल्‍हास   घाण-वास मारणें   उल्हास   दे धरणी ठाव   द्राक्ष्गाची माधुरी आणि फुलांचा वास, उत्तरोत्तर वाढे तयाची आस   लसूण-लसणाचा वास कोठें लपत असतो?   तुझें राहूं दे थडे, माझें घे कडे   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   हिंगाचा वास   आले देवाजीच्या (भगवंताच्या) मना, तेथे कोणाचे चालेना   मृगाचिया अंगीं कस्तुरीचा वास। असे ज्याचा त्यास नसे ठावा॥   हिंग गेला आणि वास राहिला   उल्हास आणि उदासपण, अंतःकरणीं समान   अंतर्यामीं वास करणें   मान सांगावा जना, अपमान सांगावा मना   मान जना, अपमान मना (सांगावा)   असेल अंगावर मांस, तोंवर घेतील घांस-वास   आडजिभेनें पाहिलें, पडजिभेनें वास घेतला   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   एक तिडीक दे आणि घरची धनीण हो   आधींच (बोंबलण्याचा) उल्हास, त्यांत (आला) फाल्गुनमास   चांगला घालीव दिवस, रात्रीं होईल उल्‍हास   आधींच उल्हास, त्यांत फाल्गुनमास   जेथें लक्ष्मीचा वास, तेथे मित्रांचा प्रवेश   जना फटौयॅत मना फटौच्या जाता?   दैन्य ताठा विलग सोबती, पण वास एकत्र करिती   जगीं सर्वसुखी असा कोण आहे। विचारी मना तूंचि शोधोनि पाहे।।   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   कामामध्यें काम, भज मना राम   महामति-मना   कस्‍तुरीचा वास लपत नाहीं   राग द्वेष नाहीं मना, तो महानुभाव म्हणा   सुख सांगावें जमा (ला), दुःख सांगावें मना (ला)   दे ग बाई जोगवा! म्‍हटल्‍यानें कोणीहि देत नाही   दे रे वाण्या, खा रे प्राण्या   आण पायली, करूं दे वायली   वलं दे ज   दे दान, सुटे गिराण   तुझें घर जळो दे, माझी वांगी भाजूंदे   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   राम झरुके बैठकर सबका मझुरा ले, जैसी ज्याकी चाकरी वैसा वांको दे   असूं दे माझें चोरटें, घरदार राखतें   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिये तब अन्न न दे (अब दांत दिये का अन्न न दे हैं)   दे बाय लोणचें, बोलेने तुझ्या हारचें   आण मण, करूं दे सण   घे आपले लुगडें फेडून आणि दे माझा म्‍होतूर काढून   दे ग बाई जोगवा ! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP