Dictionaries | References

गावुं मारि, बोंब करि

(गो.) गांव मारतो आणि शंख करतो. सगळा गांवच जिथे आपल्‍यावर उलटला, तिथे आपण रडून आक्रंदून काय उपयोग?

Related Words

बोंब   मारि   बोंब ठोकणें   बोंब उठणें   आग लाव्या आणि बोंब मार्‍या   एखाद्याच्या नांवानें बोंब मारणें   बोंब माल्ली म्हूण स्वर्गाद पावना   नांवानें बोंब मारणें   गावुं मारि, बोंब करि   करि   होळीची बोंब तीन चार दिवस   एकीकडे आरडाओरड नि दुसरीकडे बोंब   बोंब होणें   बोंब वाजणें   बोंब लागणें   हांक ना बोंब !   बोंब पडणें   हांक बोंब   नांवाची बोंब पडणें   अरे तर करि   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   तोनि तूं करि, चवतें हाव करनु दितां   उष्ट्या पत्रावळिशी लोळता, गावुं भरि बिरुता   गळ्यांत गरसोळी आणि गांवांत बोंब   उंसाचा कोंब, खाण्याची बोंब   कोतवाला आधी चोरा बोंब   चोराचा माल चोरीस गेला तर हाक ना बोंब   कोणेकाच्या नांवाची बोंब पडणें   पाप बोंब देऊन मारुन उठणें   मुकी मारली, हांक ना बोंब   मालकाचे आधीं चोराची बोंब   मुक्याला लुटलें, हांक ना बोंब   शिमग्याच्या आधींच बोंब   अडजीभ खाती पडजीभ बोंब मारती   बोंब मारु वाद   बोंब रावणाची आणि करणी करटाची   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   तेल्‍याचो बैल मेलो, बोंब मार बामणा   बोंब पाडणें   काय बोंब मारली!   मुकीला हेपललें, हांक ना बोंब   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP