Dictionaries | References

गांवांत गाय हगली अन्‌ चुलीला आग लागली

(उप.) अगदी क्षुल्‍लक कारण.

Related Words

कोरडी आग   धर्माची गाय   अंधळा म्हणतो आग लागली बहिरा म्हणतो ढोल वाजतो   भुंडी गाय   कसाबास गाय धरजिणी   अन्   तळव्याची आग मस्तकास जाणें   जमीन मऊ लागली म्‍हणून कोपराने खणणें   चुलीला अक्षत लागणें   कसायाला गाय धारजिणी   दाढीला आग लाविती, नास करून घेती   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   दुपती गाय   कृष्णाची गाय   उंच रडे शिंप्यापाशीं अन् नीच रडे शिंक्यापाशीं   आग पडणें   पायांची आग मस्तकास जाणे   चुलीला विरजण पडणें   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   काडीची आग माडीस लागणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   गांवांत बळी, शेजीच्या गांवीं (परगांवीं) गाढवें वळी   गांवढ्या गांवांत गाढवी सवाशीण   गांवांत म्‍हाळ, सुण्याक (कुत्र्यास) बोवाळ   बगलेंत पोर, गांवांत दांडोरा   खाकेंत पोर नि गांवांत डांगोरा   रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये   आग असणें   कुठलें कुठें अन्‌ उठें उठें भेटे   बोलण्यांत पट्ट राघू, कामाला आग लागू   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   धर्माची गाय, दांत ना दाढा   अंगठयाची आग मस्तकांत जाणें   धोकर्‍या बैलान गाय आडयलो   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   शिवापूरचा राया अन् आजूबाजूच्या आयाबाया   आपली गाय परायाचा वेल खाय   आग पानीको हाडवैर है   सांदीचं काढायचं अन् सदरेला मांडायचं   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   राम तूं धणी, अन् शेजारीण पडली कणगीवाणी   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   भूषण बदबदी, अन् अंबाडा खदखदी   दुण्या कामीं दुप्पट राबे अन्‍ चवली तिथें पावली लागे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP