TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

खडकणें

अ.क्रि.  गति कुंठित होणें . ' वाघ मार्गावर ओरडतांच माणसं जेथील तेथेंच खडकली .' ( खडक )
v i   Dry and become hard and stiff; stop still.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अळवणी आणि तळवणी घेऊन गेले

  • वास्तविक ‘वळवणी आले आणि तळवणी घेऊन गेले’ असा पाठ पाहिजे. उन्हाळ्यांत, बहुतेक अखेरीस नदीतील पाणी आटून जाते व कोठे खळग्यांमध्ये थोडे फार सांचून राहिलेले असते 
  • पण वळिवाचा पाऊस आला म्हणजे थोडासा पूर येऊन ते सांचलेले तळचे पाणीहि वाहून जाते व मुळीच पाणी नाहीसे होते. याप्रमाणे अधिक मिळण्याचा संभव दिसत असतां जवळचेच थोडेफार जाण्याचा प्रसंग आला म्हणजे म्हणतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

लग्न ठरवितांना पत्रिका पाहणे किती योग्य आहे? पत्रिका पाहूनही कांही विवाह अयशस्वी कां होतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site