Dictionaries | References

कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो

दुसर्‍याकडून काम करून घेतांना काहींच्या तोंडाचा पट्टा चालतो म्‍हणजे ते एकसारखे बोलत असतात, तर काही आपला हात चालवतात
म्‍हणजे मार देत असतात. मिळून दोघेहि सारखेच त्रासदायक. किंवा काही लोक दुसर्‍यास सांगून हुकूम देऊन काम करून घेतात
कोणी आपल्‍या हातानेच काम करतात. किंवा कोणी नुसतेच बोलके असतात तर कोणी कामसू असतात. ‘किसका मुह चले, किसिका हाथ चले,’ पहा.

Related Words

कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   तोंड भरुन साखर घालणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   हात चोळणें   मुळाशीं हात घालणें   खापरांत मुतून तोंड पहा   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   माझे हात का कोकणांत गेले?   दगडाखालीं हात सांपडणें   अंधके हात बटेर   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   कोणाचे पागोटें कोणाच्या डोक्‍यावर नाहीं   आपला हात जगन्नाथ   कपाळावर हात लावणें   अंबट तोंड पडणें   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   हातास हात मिळणें   कंठास हात लावणें   उजळ माथा (तोंड) होणें   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात हात ताजीम आणि पसा पसा रामराम   हात बांधणें   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   हत्तीच्या आंहारांत लाखों मुंग्यांचा आहार चालतो   कोणाचे कोण, तुम्‍हास कां उठाठेव   चोराची आई मडक्‍यांत तोंड घालून रडे   आपलें तोंड आपल्यास आरशावांचून दिसत नाहीं   तोंड घालणे   हातपाय लुले तोंड चणचणां बोले   हातपाय लुले तोंड चुरचुरा चाले   युद्धास तोंड लागणें   दुधानें तोंड भाजलें म्हणजे मांजर ताक सुद्धा फुंकून पितें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   (जिभेचा) हात फाटणें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   डोळे, नाक, हात चिपणें   (डोक्यावरुन) हात फिरविणें   कपाळाला हात लावून बसणें   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   घशांत हात घातला, परंतु सुका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP