Dictionaries | References

कोंब्‍याला बळार कोंबी उट्टा, घोवाच्या बळार बायल उट्टा


कोमटिगा गेलो न्यायु
(गो.) कोमट्याचा घरचा न्याय.

Related Words

कोंब्‍याला बळार कोंबी उट्टा, घोवाच्या बळार बायल उट्टा   हार-हार उट्टा म्हुण गांयडोळ उट्टा   कोंबी   बायल   बळार   उदकाच्या बळार सुंगट उटा   उट्टा तो बुटा   घोवाच्या भयानं घेतला रान, थंय भेटलो मुसलमान, तेनी कापला नाककान   रोकडयाचें ताती आनी उदारा कोंबी   गायचो वियेंवचो वेळ, पाड्याक तिका बायल करचो वेळ   घोव चालतो झरत नी बायल चालली भरत   बेताळाक ना बायल आनी भावका देवतेक ना घोव   बायल नाका जाल्लैल्याक ताकांत फातर येता   बारा पडी घोवाक, तेरा पडी बायल   लजेची कोंबी सांतेंत तांतयां घालता   ज्‍याला बायल नाका, ताका बायलेचो वर्गय नाका   घोव जाता उडत, नी बायल येता रडत   परशान बायल खाली   आवय पळयता पोट आनि बायल पळयता पाठ   बारा पोडी बम्मणाक, तेरा पोडी बायल   दिसा कावळो देखल्यार भियेणी बायल रातची न्हंय पेवन वेता   बाईल-बायल-बायलगोवो-घोवो   बायल बघी मॉट, आवय बघी पॉट   गायिक विंवुंचो वेळु, पाड्याक तिक्‍का बायल कोरचो वेळु   हांसतो दादलो आणि रडति बायल हांचो विश्वास भोव थोडो   रवण-रवणाक कोंबी वसप   होड्डा घर लासूं नये, गरिबा बायल मोर नये   भावका देविक नासलो घोव, वेताळाक नासली बायल   घर अस्‍कड, बायल माकड, त्‍या दादल्‍याक ना सांकड   कोंबो गेलो तारवार, कोंबी जाली गुरवार   आबा बायल जा आनि भीक मागून खा   बायल घोवा मार्ताली, आनि लजेलागून घोव म्हणालो, घे रांडे ! घे रांडे !   कोंब्‍याला बळार कोंबी उट्टा, घोवाच्या बळार बायल उट्टा   हार-हार उट्टा म्हुण गांयडोळ उट्टा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP