Dictionaries | References

कोंबिये पिलाक उस्‍तुंक शिकौंक नाका


(गो.) कोंबडीच्या पिल्‍लाला उकीरडा चिवडण्यास शिकवायचे कारण नाही, ते आपोआप येते.

Related Words

नाका   कोंबिये पिलाक उस्‍तुंक शिकौंक नाका   बायलांकडेन गूढ सांगू नाका, रायाकडेन फट मारुं नाका, चौगांचें उतर मोडूं नाका   घर सगळें तुमगेलें, सामना हात लाव नाका   वाडिल्लें नाका सांड्डिलें जाय   (नाका- तोंडावरची) माशी न हालणें   कुंकडा पीला उस्‍तुच्याक शिकौपाक नाका   रडतलो चाकरु नाका, कोपतलो यजमानु नाका   माका नाका तें सगळे संसाराक नाका   कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका   होडांसांगाति व्यारु नाका, हुनासांगाति मेण नाका   ज्‍याला बायल नाका, ताका बायलेचो वर्गय नाका   भुकेक पोळी नाका, निदेक माचो नाका   बामणा नाका जालेली बाइल सुण्याकई नाका   बायल नाका जाल्लैल्याक ताकांत फातर येता   शेंबूड माझ्या नाका आणि मी हांसें लोका   देवान दिलें म्हणु भोगूंक समजुं नाका?   कांट्यानें वच्याक खुटो नाका   भाकरी आसा ताका चाकरी नाका   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   फाटीर मार, पुण पोटार मारुं नाका   बगलेकं यो, आफोडूं नाका   वाडू हाळळे वेळार नाका म्हणता, कुणब्या जांवयिं तट्टी व्हांवता   नाका म्हणयार राजा जांवय करतात   मागतल्याक ना पूतु, नाका म्हणतल्याग नातु   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   बापायची भैण आका, ते म्हाका दोळे मुखार नाका   न्याय करतलो जाल्यार फोण्या वचुंक नाका   उज्याक भिलेलि बाईल, थंडीक मिलेली घोवु, कित्याकई नाका   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   धन पहा. धणू ना जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   धन पहा. धणू जा जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   कोंबिये पिलाक उस्‍तुंक शिकौंक नाका   फाटीर मार, पुण पोटार मारुं नाका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP