Dictionaries | References

कोंबड्याक विचार्नु मसांलो वाटताति वे?

(गो.) कोंबड्याला विचारून मसाला कुटतात काय?

Related Words

वे   कोंबड्याक विचार्नु मसांलो वाटताति वे?   दान मेळळले गायिचे दांत चोवप आस्स वे?   पाया दुकी जाल्यारि कागद बरंवचाक जाइना वे?   आदवेची पदवी, नी कोंबड्याक गादी   भीमगदा म्हातार्‍ये कूर्टार वे?   दमडी सोदूक दुगाणी तेल वे   गाडवाक वगाति केल्‍यारि घोडो जायिद वे?   पिंडू रचिसुयिल्लो देवु उंडि रचिसूयिना वे?   आजानें वयिलो रुकु, म्हणु गळपासु घालुनु धेवंचो वे?   दोळे धांपल्यरि राति जाता वे   पापयां देवु म्हणून फातरानें मारचें वे?   तपलांतुलें व्हेल्‍यारि कपलांतुले व्हरद वे?   केळी गोड म्‍हणू साल्‍यो खावंच्यो वे?   कोळच्या सुतानें कापड जात वे?   रगडो-रगडो तिबंयिल्यारि भिजत वे?   आंबाड्यानें आमसाणि ऊर्नु येत्त वे?   बायलेक मारका जाल्यारि बशिलि माणायिं न पुरो वे?   वागा पील जाल्ले तरी पालो खाइद वे?   बोट चिंवल्यार पोट भरत वे?   दोळ्यांत रगत नातिल्याक सुख दुःख सांगावें वे?   फळं पिकल्यारि तोंडांतुं पडताति वे?   हस्तीक घांट मंधुका वे !   निदिल्लें मांजर उंद्राक धरिले वे?   कुंकडा पायाक गागर्‍यो बांधल्‍यारि कैरु केदरूप नास्‍तना रावद वे?   म्हशी वांसराक झाडीच्यांतु लेकिलें वे !   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP