Dictionaries | References

कार्य कर्तले कमी, कलह सोत्तल्‍ले जड

(गो.) कार्य करणारे कमी, कलह करणारे जास्‍त.

Related Words

कार्य   जड   कलह   कार्य कर्तले कमी, कलह सोत्तल्‍ले जड   अंग जड जाणें   हाताचा जड   गांड जड होणें   परडें जड होणें   पारडें जड होणें   जड पारडें   भिजत कांबळें ठेवणें जड होतें   कमी आले जास्‍त गेलें   अंग जड करणें   नाकापेक्षां मोतीं जड होणें   लुगडयाची घडी मोडली, तिची किंमत कमी झाली   प्रयत्नेविणें कार्य होत नाहीं, जेवळ्यविणें पोट भरत नाहीं   जेथे अधिक ज्ञान तेथें धर्म कमी   लोककार्याचा मोबदला म्हणजे कार्य केल्याचा दाखला   कमी   पायाचा जड   आसन जड होणें   जीभ जड होणें   कामाचा जड   ओटी जड, पाहुणा गोड   एक नाहीं धड, गुबड्यापासून जड   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   जड सांगणें   बुद्धीचा जड   कार्य साधणें   डोकें दगडासारखे जड होणें   हाताचा जड आणि बोलून गोड   जड पारडें उरकणें   जड पारडें उचलणें   दारापेक्षां अडसर जड   अनुकूल साधनीं कार्य साधावें वाहत्या गंगेंत हात धुवावे   हाताचा जड तोंडाचा गोड   जिसका राम धनी, उसको क्‍या कमी   इच्छा कमी ठेविती, अगत्य थोडी लागती   तकदीरका लिखा, कमी नहीं चूका   अन्न कमी बहु मुलें सुख देऊन दुःख आणिलें   गेलें नाहीं तंववर जड, खाल्‍ले नाही तंववर गोड   मनसा चिंतितं कार्य दैवमन्यत्र (त्तु) चिंतयेत्   उदित कार्य   वरलीं जड, सोयरीक गोड   उपकार फेडतां वाटतो जड, त्याची हळू हळू करावी फेड   जड वाटणें   म्हस घेवक सोपें आणि दांवें घेवक जड   आपले घर हागून भर, दुसर्‍यांचें घर थुकून जड   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   नाकापेक्षां मोतीं जड, सासूपेक्षां सून अवजड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP