TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका

(गो.) कानाला खाज सुटते म्‍हणून दागिने नको, मानेला रग लागते म्‍हणून रुमाल नको. काही ऐक नको.

Related Words

  |  
अग्रपूजेचा मान   अविश्र्वास हे नवहे ज्ञान, सर्व परी मूर्खत्व मान   असती मुलें लहान, परी त्यांचे तीक्ष्ण कान   असतीं मुलें लहान, परी तिखट त्‍यांचे कान   आंगठ्याचा मान   आगाड्यापरक्षीं बिगाडी व्हड, शेजारी येवून कान वळ   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   उज्याक भिलेलि बाईल, थंडीक मिलेली घोवु, कित्याकई नाका   कुंकडा पीला उस्‍तुच्याक शिकौपाक नाका   करा दिव्याचा मान   कांट्यानें वच्याक खुटो नाका   कान   कान देणें   कान होणें   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   कोंबिये पिलाक उस्‍तुंक शिकौंक नाका   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   खावचें   गाढवाला दिला मान, गाढव करते वरती कान   गाढवास दिला मान, गाढवानें केले उंच कान   घरच्या भयानें घेतलें रान, वाटेवर भेटला मुसलमान, त्‍यानें कापले नाक (आणि दोन्ही) कान   घर सगळें तुमगेलें, सामना हात लाव नाका   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   ज्‍याला बायल नाका, ताका बायलेचो वर्गय नाका   जो वागे तानमान, तोच या जगी मिळवी मान   डोलावली मान, धरते कान   देवान दिलें म्हणु भोगूंक समजुं नाका?   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   दी मान तर घे मान   धन पहा. धणू जा जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   धन पहा. धणू ना जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   नगदी दान व कागदी मान   न्याय करतलो जाल्यार फोण्या वचुंक नाका   नाकचें मोतीं ठेवून गहाण, राखी जांवयाचा मान   नाका   (नाका- तोंडावरची) माशी न हालणें   नाका म्हणयार राजा जांवय करतात   फाटीर मार, पुण पोटार मारुं नाका   बगलेकं यो, आफोडूं नाका   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   बापायची भैण आका, ते म्हाका दोळे मुखार नाका   बामणा नाका जालेली बाइल सुण्याकई नाका   बायल नाका जाल्लैल्याक ताकांत फातर येता   बायलांकडेन गूढ सांगू नाका, रायाकडेन फट मारुं नाका, चौगांचें उतर मोडूं नाका   भुकेक पोळी नाका, निदेक माचो नाका   भाकरी आसा ताका चाकरी नाका   भांगार   मूळ प्रकृतीचें कारण, स्वरुपा नसे मान   माका नाका तें सगळे संसाराक नाका   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

oscillatory motion

  • दोलन गति 
  • दोलन गति 
RANDOM WORD

Did you know?

सोळा मासिक श्राद्धें कोणती ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site