Dictionaries | References

कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ

जमाखर्चांत पुष्कळ पैसा दिसणें पण प्रत्यक्ष रोख जमा मुळींच नसणें.

Related Words

केळ   बोलण्यांत बोल नाहीं, करण्यांत मेळ नाहीं   उलटी अंबारी हातांत येणें   बडी हातांत घेवप   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   हातीं आला ताजवा, अन् सारा दिवस नागवा   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   कागदांत (कागदी) मेळ, हातांत (हातीं) केळ   हातांत कंकण बांधणें   हातीं पायीं जीभा फुटणें   हातीं वावडीची दोरी, मुलें नाचती परोपरी   हात हातांत देणें   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   नांव सोनूबाई हातीं कथलाचा वाळा   हातीं धोंडे घेणें   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   शेंडी हातीं येणें   कागदी घोडे नाचविणें आणि शहाणपणा मिरविणें   कागदी ज्वान   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   हातां पायां, हातीं पायीं पडणें, लागणें   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   ब्रह्म हातीं लागणें   हातीं धरल्यास रोडका, शेंडी धरल्यास बोडका   राजा उदार झाला, हातीं भोपळा दिला   रिकामी टवळी, हातीं नाहीं डवली   जेव्हां येते वेळ, तेव्हां होतें गाजराचें केळ   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   कागदी खबुतर   नगदी दान व कागदी मान   जिच्या हातांत गोठ, तिला लोडाशेजारीं लोट   हातांत नासून पापी   चोटली हातांत घेऊन फिरप   जिभेचे पोत आनी चोटलेचे पोत, हातांत दवरीत तो ब्रह्मांड जिंतीत   हातांत नाहीं अडका भिंतीला जाऊन धडका   मुंबईची पारशी, हातांत आरशी   छपन्न वखारी भारी कुंची, हातीं न दिसे पण नजर उंची   हातीं नाहीं बोवाः काये जेवाः   शिष्याचे कान गुरुचे हातीं   मूर्ख फार बोलतो, आपले हातीं फसतो   हातीं आला, तो लाभ झाला   पुजेचा कंटाळा, हातीं सोंगटयांचा चाळा   मुखीं नाम तेव्हां, हातीं मोक्ष   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   अविद्वानाचे हातीं, शहाणे शिकूनिया जाती   हातीं पायीं रेवणें   द्रव्य येतां मूर्खा हातीं, मूर्खपणा वाढे अती   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP