Dictionaries | References

कांही नसो पण दादला पाटील असो

पाटील हा खेडयामध्यें प्रमुख असून त्याच्या हातांत सर्वाधिकार असतात. पूर्वीच्या काळांत पाटलाला फार मान आणि सत्ता असे. तेव्हां जरी पैसा वगैरे नसला तरी नवरा पाटील असल्यास पाटळिणीचा गावांत मोठा तोरा असतो. पैसा नसला तरी अधिकार असावा.

Related Words

मिळवायचें सोपें, पण जिरवायचें-सांभाळा-वयाचें कठीण   कांही नसो पण दादला पाटील असो   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   मला झंवा पण पाटलीण म्हणा (पाटिलबाबा)   गांवचा दिवाळखोर, पण परगांवचा सावकार   लाविल्यास कांरे महारा कांटया, लाविल्या पण पाटिल, वार्‍यानें (उडून) गेल्या   सांगतां येतें पण करवत नाहीं   रीण फिटेल पण हीण फिटत नाहीं   शहाण्याचे खावे जोडे पण मूर्खाचे खाऊं नये पेढे   माणसाचा येवा बरा पण जावा खोटा   दूध देखलें पण बडगा देखला नाहीं   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   बाईल मरो पण बैल जगो   उड्या बरा पण पड्या कठीण   गुलाबाला वास, पण कांटे शरीरास   पोटचें द्यावें पण पाठचें देऊं नये   दुनिया झुकती आहे पण झुकविणारा पाहिजे   तवाई पुरवते पण अवाई पुरवत नाही.   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   मन पादशाही पण दैव गांडू   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   बहुत देखिले टिळेटाळे, पण चिखलास नाहीं पाहिले डोळे   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   बायको धमकट, व दादला कसपट   मस्तकावर कोड असलेलें चालेल पण मोडबनिया नको   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   घरावर नाहीं कौल पण पगडीचा कोण डौल   सारीं सोंगे येतात पण पैशाचें सोंग येत नाहीं   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   सुंभ जळलें पण पीळ निसवत नाहीं   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   गांड फाटे पण कपडा-धबला न फाटे   नको गे बाई! कोंकणांतलो घोव, सोंवळा (नेसणें) सोडून घेव पण निरोप देव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP