Dictionaries | References

करा दिव्याचा मान

See also:  करदिघा , करा , करादिवा , करादिव्याचा मान

 पु. कर्‍हा पहा . जोंधळा , बाजरी वगैरेच्या कणसावर पाऊस पडून दाण्यास येणारा मोड , अंकुर .

Related Words

मोठा-मोठी मान करणें   मान कापून टाकणें-देणें   मान डोलावणें, हालविणे   समर्थ-समर्था घरचें श्र्वान, त्याला सर्व देती मान   दानें गरिबी येईना, दैन्य चोरीनें जाईना, द्रव्यानें शहाणा होईना, अलंकारें मान मिळेना   तरुणपणीं नम्र होशी, वृद्धपणी मान घेशी   मांडीवर मान ठेवणें   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   मान कंबर एक करप   अपात्र - अपात्रीं आदर मान टिकतांना कठीण   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   मान धरणें   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   उलटी घोडी, मान मोडी   मान सांगावा जना, अपमान सांगावा मना   घेग घोरपडी मान, तर म्‍हणे टाक माझ्या धांवेवर   (हातपाय, मान, कमर, पाठ वगैरेचे) तुकडे पडणें   वांकडी मान करुन पाहाणें   लाड करा, लोभ करा, लेकरुं लोकाचे आणि हिंग घाला, जिरे घाला, फुलके लाखाचे   मान जना, अपमान मना (सांगावा)   मान सांगावा जनांत, अपमान ठेवावा मनांत   मान टाकणें   आधीं स्वतःची चूक दुरूस्त करा, मग दुसऱ्याची करा   मान-मान आडकणें   मशालीपुढें दिव्याचा उजेड-मशालीपुढें दिव्याचें तेज किती?   पाटीलबुवा! बायको करा तर म्हणे तुम्हीच व्हा   करा कार्यसिद्धि   शंकर मारतो मुठाळया, नंदी म्हणतो माझें लग्न करा   घरचे मूल तसेंच ठेवून उपाध्या म्‍हणे माझे आधीं लग्‍न करा   ठायींच बैसोनी करा एकचित। आवडीनें अनंत आळवावा।   करा सेवा, खा मेवा   द्या भर, करा तर्र   पोटाला नाहीं ठिकाण, चोटाला करा आरती   अजी, अजीची करा भाजी   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   आंगठ्याचा मान   नगदी दान व कागदी मान   रुपयाची मान मोडणें   मान सुखी   पतिव्रत धर्म जिचा, पति ठेवी मान तिचा   नाकचें मोतीं ठेवून गहाण, राखी जांवयाचा मान   कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका   अविश्र्वास हे नवहे ज्ञान, सर्व परी मूर्खत्व मान   मूळ प्रकृतीचें कारण, स्वरुपा नसे मान   गाढवास दिला मान, गाढवानें केले उंच कान   मान टोकाविणें   मान चोळणें   गुणवानाचा मान राखी, तोच खरा पारखी   गाढवाला दिला मान, फिरे रानोमाळ   आंगठ्याचा मान   करा   मूळ प्रकृतीचें कारण, स्वरुपा नसे मान   लक्ष्मी आली घरा, तडका आड करा   हनुमंत-मान   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP