Dictionaries | References

करारी


  Of fixed purpose or firm resolve, true to one's word.
करारी शब्‍द एक, फुकट असती अनेक
पुष्‍कळशा बोलण्यामध्ये मुद्याचा शब्‍द एखादाच असतो, बाकीचे सर्व निरर्थक असतात. जो मनुष्‍य करारी असतो त्‍याच्या एका शब्‍दाला जी किंमत आहे, ती भरमसाटपणें बोलणार्‍याच्या अनेक शब्‍दांस नसते, ते सर्व निरर्थक असतात.
 पु. शास्त्र पंयांचा एक भेद . हे स्वत ; देहदंड करून घेतात ; काली . चामुंडा इ० भजतात . ( सं . कराल = भयंकर ; फा . करारी )
वि.  १ कराराचा . २ निश्चयी ; बाणेदार ; विश्वासु . ३ पक्का ; स्थिर मनाचा ; दृढप्रतिज्ञ . ४ टिकाऊ ; तग धरणारा ( वस्तु , रंग इ० ). ५ पक्का ; भरपूर , खंबीर . ( फा .)
 स्त्री. १ बळ ; जोर ; जोम ( क्रि० धरणे ; येणें ) कराडी पहा २ ( राजा .) वचन ; बोली . करार पहा .
०पणा  पु. बाणे दारपणा ; तडपदारपणा . ' पण जी विद्यापीठे ... सरकारच्या लायमेन्सप्रमाणें चालावयाची तंबे ... करारीपणा कोठून नजरेस पदणार .? - टि २ . ५१७ .
Adherent to one's promise or purpose; faithful and firm: also stanch, steady, constant, abiding, enduring &c. 2 Lasting or durable--a color, a material. 3 Made to order, i.e. substantial, firm, capable of holding out.
A promise or an agreement: also a determination.
वि.  एकवचनी , खंबीर , द्दढनिश्चयी , पक्का ( शब्दाचा ), बाणेदार , विश्वासू , शब्दाला जागणारा , स्वाभिमानी .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP