Dictionaries | References

करादिव्याचा मान

See also:  करदिघा , करा , करा दिव्याचा मान , करादिवा

karā, karādivā, karādivyācā māna See under कन्हा.

Related Words

मान   मोठा-मोठी मान करणें   मान कापून टाकणें-देणें   मान डोलावणें, हालविणे   समर्थ-समर्था घरचें श्र्वान, त्याला सर्व देती मान   तरुणपणीं नम्र होशी, वृद्धपणी मान घेशी   दानें गरिबी येईना, दैन्य चोरीनें जाईना, द्रव्यानें शहाणा होईना, अलंकारें मान मिळेना   मांडीवर मान ठेवणें   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   मान कंबर एक करप   अपात्र - अपात्रीं आदर मान टिकतांना कठीण   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   मान कापणें   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   अति परिचय खोटा मान राहात नाहीं   मान वर करणें-काढणें   मान धरणें   उलटी घोडी, मान मोडी   शरीरावरुन नकळे ज्ञान, उंचीवरुन न कळे मान   (हातपाय, मान, कमर, पाठ वगैरेचे) तुकडे पडणें   मान सांगावा जना, अपमान सांगावा मना   घेग घोरपडी मान, तर म्‍हणे टाक माझ्या धांवेवर   मान जना, अपमान मना (सांगावा)   मान सांगावा जनांत, अपमान ठेवावा मनांत   मान-मान आडकणें   वांकडी मान करुन पाहाणें   मान वांकडी करणें   मान टाकणें   मान वर न करणें   मान घे मुढया, म्हजे मारुंदे उडया   चांगले वस्‍त्रानें जातो, त्‍यास मान मिळतो   बोरु-बोरुच्या लेखणीचा मान, गरिबाचा घेते प्राण   मान तुकविणें   नाकचें मोतीं ठेवून गहाण, राखी जांवयाचा मान   कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका   अविश्र्वास हे नवहे ज्ञान, सर्व परी मूर्खत्व मान   मूळ प्रकृतीचें कारण, स्वरुपा नसे मान   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   आंगठ्याचा मान   नगदी दान व कागदी मान   रुपयाची मान मोडणें   गाढवास दिला मान, गाढवानें केले उंच कान   मान टोकाविणें   मान चोळणें   गाढवाला दिला मान, फिरे रानोमाळ   गुणवानाचा मान राखी, तोच खरा पारखी   मान कांटयावर नसणें   दुःख सांगावें मान, सुख सांगावें जना   पतिव्रत धर्म जिचा, पति ठेवी मान तिचा   मान सुखी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP