Dictionaries | References

कपाळावर हात लावणें

See also:  कपाळाला हात मारणें , कपाळाला हात लावणें , कपाळावर हात मारणें , कपाळीं हात मारणें , कपाळीं हात लावणें
१. नशीबास दोष देणें
हतभागी म्‍हणून स्‍वस्‍थ बसणें. २. दुःख काळजी आश्र्चर्य वगैरेमुळे हताश होऊन स्‍वस्‍थ बसणें. ‘तुम्‍ही दोघेहि सदोदित कपाळाला हात लावून रडत बसत असतां.’ -हामुबा ८२.

Related Words

जीव लावणें   कपाळीं कांटी लावणें   चालतीस लावणें   वाटे लावणें   कपाळावर हात लावणें   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   हात वळणें   हात चालणें   पाठीवर हात फिरविणें   नाद लावणें   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   हात चोळणें   दगडाखालीं हात सांपडणें   अंधके हात बटेर   पेंढी वळणीला लावणें   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   कंठास हात लावणें   आठ हात लांकूड, नऊ हात ढलपी   आपला हात जगन्नाथ   कामी लावणें   होस हो लावणें   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   कानाशीं कान लावणें   कानखडा लावणें   कानास खडी लावणें   उरास ऊर लावणें   गळ्याला दोरी लावणें   दांतीं तृण धरायला लावणें   तुम्‍ही आम्‍ही भाऊ, गाठोड्‌याला हात नका लावूं   मूल पाटीवर लावणें   सौभाग्य लावणें   नाकाला जीभ लावणें   लंबी लावणें   दंडाला माती लावणें   एखाद्या भोंवतीं यंत्र लावणें   पांवडयावर लावणें   पोटाला कुंकू लावणें   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   कानाला खडा लावणें   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   पावंडाखाली लावणें   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   लाज लावणें   नांव लावणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   शिरातोरा लावणें   अंडास लोणी लावणें   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   फांसाला तांब्या लावणें   ध्वनी लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP