TransLiteral Foundation

कंठास हात लावणें

गळ्याची शपथ वाहाणें
इमान प्रमाण करणें
स्‍वतःची शपथ घेणें.

Related Words

माग-माग काढणें-लावणें   बत्ती लावणें   कंठास लावणें   जीव लावणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   देवावर हात ठेवणें   लाकडास भाकड जोडणें-लावणें   वरण-वरण लावणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   काडीनें औषध लावणें   कंठास-कंठी प्राण येणें   डोळ्यांस पाणी लावणें   संवयेचो हात तॉंणा वता   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   लावणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   दुमाल्यास लावणें   कांडेंपेरें लावणें   कानास खडा-डी लावणें   हात (ता-तो) फळी   हात मारणें   हात लावणें, हातभर लावणें   हात फिरणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   वाटाण्याच्या अक्षता लावणें   कुल्‍याला पाय लावणें   हात कापून देणें   (चुलीस) अक्षत लावणें   (मुलगा-मूल)पाटीवर घालणें, बसविणें, लावणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   मापटयावर हात घेणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   ध्वनी करणें-लावणें   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   मिस्सी-मिस्सी लावणें   दंडाला माती लावणें   हात गोड कीं हाट गोड   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करडा हात   वरिष्ठ-वरिष्टाला हात, कनिष्टाला दांत-लाथ   हात पडणें   कम लावणें   अक्षता लावणें   अंगारा लावणें   अंगाला लावणें   अंगास लावणें   अंगीं दोष लावणें   अटकेवर झेंडे लावणें   अटकेवर झेंडा लावणें   अंडास लोणी लावणें   अन्नास लावणें, अन्न लावणें   अल्प काम नाहीं होत, मोठे कामीं घाली हात   अलावत लावणें   आकाशाला झेंडे लावणें   आकाशाला शिड्या लावणें   आकाशास ठिगळ लावणें   आख्यान लावणें   आग लावणें   आधार लावणें   आधारास लावणें   आपुलकी लावणें-दाखविणें-माजविणें   आपला भात आखडला हात   आशेस लावणें   उचलला हात   उदव करणें-लावणें   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उभे नसणें-घेणें-लावणें-लावून येणें   उराला हात लावणें   उरावरचा हात   उरावर हात ठेवणें-लावणें   उरास ऊर लावणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एक एक बात, सव्वा सव्वा हात   एकाचे दोन लावणें   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   कुंकू पुसून शेण लावणें   कुंकू लावणें   कट्यार लावणें   कटास हात लावणें   कंठास लावणें   कड लावणें   कण्या खाऊन मिशांस तूप लावणें   कपाळाला लावणें   कपाळावर (कपाळाला, कपाळीं) हात मारणें-लावणें   कपाळीं कांटी लावणें   कुबेराला भीक मागायला लावणें   कम लावणें   करडा हात   करडा हात करणें   कुल्‍याला पाय लावणें   कलहास अक्षता लावणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

reduced form method

 • संक्षेपित रूप पद्धति 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

Sarva namaskar havet.
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.