Dictionaries | References

एक तीळ सात ठिकाणीं

एकत्र कुटुंबात असलेल्या भावांनी कोणासहि काही अल्पहि लाभ झाला तरी त्याचा वाटा सर्व भांवास देऊन सर्वांचे समाधान राखावें
म्हणजे सर्वांची मने मिळून वितुष्ट येणार नाही. -पामो ४९.

Related Words

तीळ   एक तीळ सात ठिकाणीं   लाखाच्या ठिकाणीं   एक तोंड करणें   लागो बाई लागो, सात घरीं लागो   एक घाव दोन तुकडे, काम करावें रोकडें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   सो शाने एक मत्त   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   भारा-भाराभर चिंध्या पण एक नाहीं धड   रुंड-एक घाव आणि दोन रुंडें (तुकडे)   एक शीख सध्या लाख   एक पंथ (और) दो काज   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   पहिले गाना फिर खाना बाद एक दिन जाना   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   हजार वळसे आणि एक गांठ   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   सात उपधातु   एक ओढ   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक ठांचा समयीं मारल्यानें नऊ टांचे वांचवितो   एक नकार छत्तीस विघ्नें वारी   सारा गांव मामाचा आणि एक नाहीं कामाचा   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर   सात पांच करणें   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   एक दिवस पाहुणा, दुसरे दिवशीं पै, तिसरे दिवशीं अक्कल नाहीं   एक दाणा दोन फोडी, खाणाराची खोड मोडी   डोहाच्या ठिकाणीं डोहच पडतील, निवळ जाईना आणि गढूळ येईना   सात लाजा   सात लुगडीं, शेटें उघडीं   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   सात सुगरणी आणि भोपळा अळवणी   वईक एकु खुंटु, घराक एक म्हातारी   एक पेरतो आणि दुसरा कापतो   एक हमाममे, सब् नंगे   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एक जीव सदाशिव   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   जिव्हा सर्वांच्या, नाहींत एक प्रकारच्या   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   एक शेजारी, बारा वैरी   तीर्थाच्या आटीं, एक भक्तीची कसोटी   भूत आणि भीति एक गांवची   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP