Dictionaries | References

एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये

(गो.) एका पावसाळ्यात एक छत्री फाटूं नये. काही टिकाऊपणा पाहिजे. अगदी क्षणभंगुर स्थिति उपयोगी नाही.

Related Words

एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   मनांत एक, जनांत एक   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   एका पायावर तयार असणें   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   एका नावेत बसणें   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   एक बाजी सबि पाजी, एक निजाम सब् हजाम   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   एक डोसी ने सो जोशी   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   एकल्याची एक वाट   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   सो हाट एक ओटेका काठ   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   अंतडीकातडी एक असणें   आगपाणी एक करणें   एक कमावतो, दुसरा खातो   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   एक भय दोन जागा असतें   एकावर एक अकरा होणें   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   एका जिभेनें साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP