TransLiteral Foundation

उसनी गोष्ट सांगणें

१. उगीचच मोठेपणा घेऊन सल्ला मसलत देणें
काडीनें मलम लावणें
लांबून उपदेश करणें. २. आपल्याला जी गोष्ट करतां येते ती दुसर्‍याला करावयास सांगणें.

Related Words

गोष्ट   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   उसनी गोष्ट सांगणें   रचें गाणें लावणें-सांगणें-मांडणें   जिवा(वी)ची गोष्‍ट   उलटून गोष्टी सांगणें   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   कान उघडून सांगणें   नचा पाढा वाचणें-सांगणें-घट(ट्ट)करणें-घोकणें-पाठ असणें   बारा गोष्टी-कथा सांगणें-करणें-गाणें   बारापंधरा करणें-सांगणें   भोंबा-भोंबा करणें-करुन सांगणें   पडल्या पडल्या गोष्टी सांगणें   जिवावरचा लाग-पाळी-गोष्‍ट-प्रसंग-खेळ-काम   बगलेंतील गोष्ट   बन्न-बन्नाखालीं बसून सांगणें   सारोखी-सारोखीच्या गोष्टी सांगणें   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   गोष्‍ट फोडणें   लाख रुपायांची गोष्ट   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   कानाची गोष्‍ट जीभ फोडते   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   जीव तोडून करणें-वागणें-सांगणें   चार गोष्‍टी सांगणें   कानांत-कानामध्ये मंत्र सांगणें-फुंकणें   सांगणें   बुद्धि करणें-सांगणें   जड सांगणें   सांधींतली गोष्ट   दैना-दैना भाकणें-दाखविणें-सांगणें   उखाणा सांगणें   प्रश्न सांगणें   बालबाल बोलणें-सांगणें   नागव्या गोष्टी करणें-सांगणें   शुद्ध-शुद्ध गोष्ट लोकविरुद्ध झालीम ती आचरुं नये कदा काळीं   चोराची गोष्‍ट, मूर्खा लागे मिष्‍ट   दंतकथा-गोष्ट   घडून येणारी गोष्‍ट, छोयेने दिसती स्‍पष्‍ट   लळती गोष्ट   रडकी गोष्ट   आपलें व्यंग लोकांस सांगणें, हेंच शत्रूस आनंद करणें   नाणें सांगणें   अडचणी सांगणें   भाईबंदीनें सांगणें-विचारणें   नांव सांगणें-लावणें-घालणें-देणें   वाद सांगणें   अक्कल सांगणें   अडचणी सांगणें   आपलें व्यंग लोकांस सांगणें, हेंच शत्रूस आनंद करणें   उखाणा सांगणें   उचलून बोलणें-गोष्टी सांगणें   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   उलटून गोष्टी सांगणें   एका करोडीची (लाखाची) गोष्ट   कर्जासारखी दुसरी वाईट गोष्‍ट नाहीं   कान उघडून सांगणें   (कान) मंत्र सांगणें-फुंकणें   कानांत-कानामध्ये मंत्र सांगणें-फुंकणें   खरपूस बोलणें-सांगणें   गादीवर गोष्‍ट सांगणें   गांवानांवाची हरकी देणें-सांगणें   गोष्ट   गोष्‍टी सांगणें   चढती गोष्‍ट सांगणें   चार गोष्‍टी सांगणें   छातीला हात लावून म्‍हणणें-सांगणें   जड सांगणें   जिवा(वी)ची गोष्‍ट   जीव तोडून करणें-वागणें-सांगणें   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   तिखट मीठ लावून सांगणें-तोलणें   तीन तेरा नव बारा (सांगणें)   दंतकथा-गोष्ट   दैना-दैना भाकणें-दाखविणें-सांगणें   नचा पाढा वाचणें-सांगणें-घट(ट्ट)करणें-घोकणें-पाठ असणें   न्याय सांगणें   नागव्या गोष्टी करणें-सांगणें   नाणें सांगणें   नांव सांगणें-लावणें-घालणें-देणें   पडल्या पडल्या गोष्टी सांगणें   प्रश्न सांगणें   फुकट बिसनी, तंबाखू उसनी   बगलेंतील गोष्ट   बुद्धि करणें-सांगणें   बन्न-बन्नाखालीं बसून सांगणें   बन्नाखालीं बसून सांगणें   बनवून सांगणें   बनविणें-बनवून सांगणें   बयाद-ज-बयाद-ज सांगणें-लावणें-दाखविणें   बाऊ-बाऊ करणें-करुन ठेवणें-सांगणें-दाखविणें   बारा गोष्टी-कथा सांगणें-करणें-गाणें   बारापंधरा करणें-सांगणें   बालबाल बोलणें-सांगणें   बिसनी-फुकट बिसनी आणि तंबाखु उसनी   भाईबंदीनें सांगणें-विचारणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

फांसडी

 • f  An incision to excite the flow of blood. 
 • An incision or a slight cut to excite the flow of blood, as preparatory to cupping. v मार, टाक. Gen. pl. Ex. जैसें खांडूक झालें हातावर ॥ त्यावरी फासण्यांचे मार ॥. 2 Making such incision or cut. v कर. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

हिंदू स्त्रियांच्या मंगळसूत्रातील काळ्या मण्यांचे महत्त्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.