Dictionaries | References

उचक्या न् जांभया


(व.) पोट अगदी उपाशी असले म्हणजे उचक्या व जांभया यांचा सुळसुळाट होतो. व अन्न पोटात गेल्यावर त्या बंद होतात. अन्नाचा अभाव दाखविण्यासाठी योजतात.

Related Words

उचक्या न् जांभया   चोखटाईचा हिरा न्‌ सात मण बुरा   उचक्या   खडा न्‌ खडा माहिती असणें   दुखणें दिवा पाहून येतें न्‍ फडा पाहून जातें   शेजारीण-शेजारणी बाई तुला न् मला शिंदळ म्हणतात   सखाहि गेला न्‍ टकाहि गेला   नार्‍या नागविला, न्‌ तुक्या उजीवला   शष्प देणें न् शष्प घेणें   बैल गेला न्‌ झोपा केला   मिया न् बिबी, तगारी उभी   म्हाली म्हणा, न् घोडें हाणा   एक तंगडें न् शंभर घोंगडें   बाईल केली न्‍ अंगाला काचकुयरी लावली   बरॉ आसा मूं म्हळ्यार खाय् न् म्हण यतालॉ   गळ्यांत बांधला मणी, न्‌ जिवाचा झाला धनी   कोठल्‍या कोठें न्‌ तुळजापुरा जातें   येईना न् जाईना आणि उगीचहि राहीना   मी न् माही बय, तितलं वर्‍हाड लय   आयत खाऊ न् लांडग्याचा भाऊ   दिवस उगवेना न्‍ आळशी लुगडें नेसेना   बाय्‍ ले दिव्‍ न्‍ बटीक हाडप   म्हतारपणीं न् ढोवळा मणी   माझं-माहं माहं केलं न् व्यर्थ बायां गेलं   बांधून मारते न् भली सोसते   मले पहा, फुलं वहा, माहं घर पहा न् थुकून जा   बाप आला पाव्हणा न् निजला उताणा   खायला आधीं, कामाला दंदी न्‌ निजायला मंधी   एक कान सहेरा न् एक बहेरा   येईना न् जाईना, माहं (माझं) नांव मैना   उचक्या न् जांभया   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP