Dictionaries | References

उघड्या डोळयाने रात्र काढणें


आलोचन जागरण करणें
मुळीच डोळा मिटण्याइतकी झोप न घेणें.

Related Words

नांव काढणें   पाताळांतून-पाताळ फोडून काढणें   जन्मांतर काढणें   वचपा-वचपा काढणें   डोळ्यांनी रात्रं-दिवस काढणें   घाण्यांतून पिळणें-काढणें   वरात-वरात काढणें   पोटाचें दुःख काढणें-सोसणें   कत्तलाची रात्र   इराडा काढणें   अंडींपिल्लीं बाहेर काढणें   खरवड काढणें   फट-फट घालून खरें काढणें   उघड्या डोळ्यांनी प्राण जात नाही   (डोक्यावरचा) पदर काढणें   मोडून काढणें   भुसकट-भुसकट काढणें-पाडणें   पाठीचे चकदे काढणें   प्रसंग मारुन नेणें-काढणें-संपादणें-शेवटास नेणें   भरल्या माणसांतून उठविणें-काढणें-घालविणें   एखाद्याच्या तोंडचा घास काढणें   प्रकरण निकालांत काढणें   घोडी काढणें-भरविणें   दगडापासून दूध काढणें   मरत-मरती रात्र झाली   मरणाला रात्र आडवी करणें   घशांतून काढणें   गोट काढणें   पैसे काढणें   ओवाळणी काढणें   फुसकट-फुसकट काढणें-पाडणें   वीत-आपल्यापुरती-भोंवती वीत काढणें   उघड्या डोळ्यांनी करावे आणि डोळे मिटून भरावें   मध्यान्हरात-रात्र   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   काढ्यावर काढ्यानें काढणें   घडेस्त्री काढणें   आगा काढणें   मूस उतरणें- ओतणें -काढणें -बनणें   चौपदरी गळा काढणें   बेलभंडार उचलणें-काढणें   करड काढणें   पट काढणें   दुसर्‍याची खोड काढणें, पहिली आपली सुधारणें   अगीदुगी-करणें-काढणें-उरकणें-पाहणें   पांच पाट काढणें   इरळण काढणें   डोईवरील पदर काढणें   दमडीचें तेल. सारी रात्र दिवा, उरलें सुरलें माझ्या झुलपाला लावा   अंडींपिल्लीं बाहेर काढणें   इरळण काढणें   इराडा काढणें   उखळ काढणें   उंबरे फोडून केंबरें काढणें   एखाद्याच्या तोंडचा घास काढणें   ओवाळणी काढणें   कज्‍जा काढणें   काढा काढणें   काळुंखी रात्र   कावड काढणें   खिचडी काढणें   गंधे काढणें   गोड बोलणें आणि भोक पाडणें-साल काढणें   घोडी काढणें   चौर्‍यांयशीचा फेर्‍यांत पडणें, तर हाल काढणें   डोईवरील पदर काढणें   डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   तिरडी काढणें   तोंड बाहेर काढणें   धोरडा काढणें   पाठीचें धिरडें करणें-काढणें   पाताळांतून-पाताळ फोडून काढणें   पायांवर डोकी ठेवून कुरचे काढणें   फडका-फडका काढणें   बेलभंडार उचलणें-काढणें   मोडून काढणें   रडें काढणें   रवा-रवा काढणें   रात्र   वर डोकें काढणें   समूळ-समूळ खणून काढणें   साखरेची साल काढणें   हंगून काढणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP