Dictionaries | References

उघडी
 f  A floodgate or sluice.
 स्त्री. दार ; कालव्यांतुन पाणी बाहेर सोडण्याकरितां ठेवलेलें झांपड ' आम्हास अकरा उघड्या ओलांडाव्या लागल्या .' - राणीचें पुस्तक ५९ . ( उघडणें )
 स्त्री. ( कों . ) फांजास लावलेलें दार ; बांधाच्या दाराकरितां जे उघडझांपीचे दरवाजे ठेवतात ते ; ( आगरी ) पाणी घेण्या - सोडण्यासाठीं केलेला चुन्याचा किंवा लांकडी दरवाजा . त्याची उघडी मोठी असल्यामुळें शेतीचें पाणी लवकर आटतें . ( इं . ) फ्लडगेट , स्लूस . [ उघडणें ]
A floodgate or sluice.

Related Words

सोळा हात लुगडी-साडी, नि अर्धीं तंगडी उघडी   उघडी मांडी करणें   उघडी मांडी टाकणें   उघडी   उघडी मांडी करणें-टाकणें   पाठ उघडी पडणें   बाहेर बडी पगडी, घरीं म्हातारी उघडी   सगळो दिस उघडी (नागडी) नी न्हाताना धरली मांद्री   कानावर पगडी, घरी रान उघडी   एका कानावर पगडी, घरी रांड (बाईल) उघडी   आपण नागडी (गांडी उघडी) कान्ना बुगडी   एका कानावर पगडी, घरी रांड उघडी   उघडी मराठी   रावांच्या कानावर पगडी अन् घरीं रांड उघडी   चांभाराची रंडी, सदां पायीं उघडी   भिल्लाची जात फार वांकडी, एक टीर उघडी एक टीर झांकली   सगळीच उघडी आणि पायाशीं चौघडी   मांडी-मांडी उघडी करणें   आपली मांडी उघडी केल्यास आपलीच लाज जाते   उघडी मांडी   सात लुगडीं सदा उघडी   उघडी   बाहेर बडी पगडी, घरीं म्हातारी उघडी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP