TransLiteral Foundation

आँखे होते चार, दिलमें आया पियार

दोघांचे मिळून चार डोळे एकत्र होतांच मनांत प्रेम उत्पन्न झाले. प्रथमदर्शन होतां क्षणीच ज्या स्त्रीपुरुषांच्या ठिकाणीं उत्कट प्रेमभावना उत्पन्न होते त्यांच्या बाबतीत योजतात. तारकामैत्री.

Related Words

चार   चार घेणें, चार देणें   आँखे होते चार, दिलमें आया पियार   जिवाचे चार चार करणें   चार दीस मांयचे, चार दीस सुनेचे   वादळ-वादळानंतर शांतता होते आणि दुःखानंतर सुख येतें   दोन हातांचे चार हात होणें   चार घरां मागली, धा घरा मागली, भटालो सवाय शेर तो सवाय शेरच   धीरज धरम मितर और नार, आपतकाल परखते चार   चार अवस्‍था   चार पुरुषार्थ   चार गोष्‍टी सांगणें   मुलें झालीं ना चार? मग झाला संसार   चार धर्म   चार दृष्टि होणें   चार मुक्ति   चार स्‍थानें   चार युगें   चार दिशा   डोळ्याकानाचें अंतर, चार बोटांचा फेर   खर्‍याखोट्यामध्यें चार बोटांचें अंतर   चोराची मौज चार दिवस, छिनालीची आठवडा   पुरुषाचें पीठ आणि बायकोचें मीठ मिळून भाकर होते   चार-दोन दिवस सासूचे, चार-दोन दिवस सुनेचे   कुत्र्याची चार   होळीची बोंब तीन चार दिवस   खापर्‍या चार   पेटमें पडा चार, कुदने लगा बिचारा   चोंरकें दिलमें चोरी वसे   परीट नागविला तर आया बाया नागविल्या   जातो तेथ हत्ती जातो, नाहीं तर गुंजहि मारक होते   गायीपासून उत्‍पन्न होते, ते सर्व लोणी नसतें   वेळेस एक टांका घातल्यास पुढील नव टांकण्याची बचत होते   होते आंबे गरे, तोंवर भट बामण बरे   वादाच्या भांडणांत वर्दळ उत्पन्न होते   व्यापारास धक्का दिल्यानें तरवार बोथट होते   भाडोत्री-भाडोत्री कामाची, दुर्दशा होते धन्याची   आवड असली की सवड आपोआप होते   जो नित्‍य वागे वाममार्गी, त्‍याची होते कैदेत रवानगी   गाढवाच्या लेंड्यांचे जर पापड बनते, तर उडीद कशाला होते   चार ही ठाव   चार हात लाकूड, सात हात ढलपा   चार आण्याची कोंबडी आणि आठ आणे फळणावळ   सहज गेलें वाडग्यांतः चार पैसे गाडग्यांत   कान आणि डोळे यांत चार बोटांचे अंतर   चार दिनकी चांदनी, फेर अंधयरा पांख   सहज जाईन कुंपांत, चार आणे सुपांत   कानांत व डोळ्यांत चार बोटांचे अंतर   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   लोखंडी चार   आया   आवड असली की सवड आपोआप होते   एका आईची मुलें पण भेटीची सुराणी होते   कुत्र्याची चार   खापर्‍या चार   खार्‍या पाण्यानें खरूज बरी होते   गाढवाच्या लेंड्यांचे जर पापड बनते, तर उडीद कशाला होते   चार   चार घेणें, चार देणें   जातो तेथ हत्ती जातो, नाहीं तर गुंजहि मारक होते   जिवाचे चार चार करणें   धीरज धरम मितर और नार, आपतकाल परखते चार   पुरुषाचें पीठ आणि बायकोचें मीठ मिळून भाकर होते   परोपकाराला सुर्वात घरापासून होते   भ्र ष्टा चार   रत्नमालेपेक्षां फुलांचीच माळ अधिक जड होते   लोखंडी चार   वेडे वेडे चार   व्यापारास धक्का दिल्यानें तरवार बोथट होते   वेळेस एक टांका घातल्यास पुढील नव टांकण्याची बचत होते   वादाच्या भांडणांत वर्दळ उत्पन्न होते   शेराला सवाशेर भेटला म्हणजे निशा होते   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

wrightia tinctoria

 • Bot. ऱ्हायटीआ टिंक्टोरिआ (कुडा) 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

श्रीयंत्र स्थापना व मुहूर्त याबद्दल माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.