TransLiteral Foundation

अशी होणें

विधवा होणें. ‘तिकडच्या मरणानें मी अशी झाले ना !’ -अस्तंभा १५८. असा कुणबी हाट्या, तर वाटेवर लावी काट्या
एखाद्या शेतकर्‍याच्या शेतातून वाट असली व त्याच्या मनांत लोकांनी जाऊं नये असे असेल तरतो हट्टाने वाटेवर काटे लावून ठेवतो व लोकांनी पुन्हा पुन्हा काढले तरी पुन्हा पुन्हा लावतो. हट्टी मनुष्याबद्दल सामान्यपणें वापरतात.

Related Words

दोन जिवांचा निवाडा होणें   ओम् फस होणें   गाय होणें   पाठ पोट सारखें होणें   अर्धा जीव होणें   कमाल होणें   अंगाचा खुर्दा होणें   फत्ते होणें   काळ विन्मुख होणें   सई होणें   ठिकर्‍या होणें   निशाणी होणें   काळीज दो जागा होणें   उतारु होणें   कडेलोट होणें   मातीमोल होणें   डोंब पाजळणें-होणें   पातळ होणें   गळ्याचा लाखोटा होणें   आरती होणें-करणें   एकार जाणें-होणें-कलणें   भयांभयां होणें   नमो नमो होणें   चरू होणें   गांडीचे रुद्राक्ष होणें   बिरीज-बिरीज बिरीज होणें   एखाद्याची मुंबई होणें   परलोकवासी होणें   बूड-गांड जड होणें   होन-होना पायली होणें   पूर्वाषाढा सुरु होणें   गार होणें   वज्रलेप होणें   धण करणें-होणें   मुंजाचा पितर होणें   चतुर्भुज होणें   धापू होणें   दिशाभूल होणें   पाणपत होणें   खुंटास खुंट उभा राहणें-होणें   पुर्वापाढा सुरु होणें   खुंट होणें   (जिभेस) लाकूड होणें   सळो कीं पळो असें होणें   पांढर्‍याचे काळे होणें   खिरापत होणें   एखाद्याचा बाप होणें-बाप लागून राहणें   हंडीबाग-हंडीबाग होऊन ढोल कुटण्यास तयार होणें   होणें जाणें ईश्र्वराधीन   अरिष्टांतून पार पडणें, तोचि जिवाचा लाभ होणें   अंगावरलें, रांगतें आणि खेळतें, अशी संतती बाईल मिरविते   अशी   अशी आहे तशी आहे   अशी कर कृती की फुकट न जाय एक रती   अशी कर काट की त्यांत बने तुझा थाट   अशी कर नक्कल की त्यांत न चाले कुणाची अक्कल   अशी कां धुसफूस, दोन पैशाचे तीन ऊंस   अशी काय प्रभुची लीला, की मांजर काळी डोळा पिवळाः   अशी कोण भोळी की, दुसर्‍याचे नवर्‍याकरितां स्वतःच्या बांगड्या पिचवील?   अशी तशी   अशी मुलगी जाणी, तर पट्टीला पैका आणी   अशी मुलगी फटाकडी की नवर्‍याला गाभण करील   अशी राहणें   अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   अशी लेक हवाई तर घरोघर जांवईः   असा-अशी-असे-असा-तसा   आमची जात चांगली, अशी काकांचीहि बोली   कांग बाई अशी तशी, तर माझी आज एकादशी   कांग बाई अशी, शिकले तुझ्यापाशीं   चांगले करी, अशी सोय धरी   तेहतिशी करीत नाहीं अशी बत्तिशी करिती   सूर्यप्रकाशाखालीं नवी अशी कोणतीच गोष्ट घडून येत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तकटून

 • वि. क्रिवि . क्रियेतील आदेश , जोर , जलदी , चपळाई , भरगच्चपणा इ० निदर्शक असा क्रियापदाबरोबर योजावयाचा शब्द ; तडक पहा . आवळून ; गच्च . उदा० तकट बांधणे = तकट - पळणे - निघणे - धांवणे = एकदम पळत सुटणे ; एकदम चालू लागणे इ० . पाठीवर घाव घेऊन तकट पळालेला इंग्रजी सोजीरहि आमच्या बाजीरावापेक्षां ...... अधिक शूर असे ज्यास भासत नाही ... - नि २०७ . [ तडक ] 
 • क्रि.वि. आवळून , घट्ट बांधून ; 
 • क्रि.वि. आकंठ ( तटकून जेवणे ), खच्चून , सपाटून . 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

नजर लागते किंवा दृष्ट लागते म्हणजे काय? त्यावर उपाय काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,751
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,781
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.