Dictionaries | References

अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी

   
Script: Devanagari

अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी     

सर्व संपत्ति अथवा कोणताहि जिन्नस सर्व एकाच ठिकाणीं ठेवल्यास गेल्यास सर्वच जातो, मागें कांहीं रहात नाहीं. याकरितां सर्व एका ठिकाणीं न ठेवतां निरनिराळ्या ठिकाणीं वांटून ठेवल्यास कांहीं तरी हातास लागण्याचा संभव असतो. पूर्वी संपत्ति पुरुन ठेवण्याची चाल होती तेव्हां आपलें गुप्त स्थळ कोणास माहीत झाल्यास सर्वच ठेवा जाण्याचा संभव असे. तसेंच एकाच पेढीवर अगर बँकेंत सर्व पैसा ठेवल्यास ती बुडाल्यास एकदम सर्व नाश व्हावयाचा. तु ० -Venture not all in one bottom.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP