TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

चाणक्यनीतिदर्पणाः - एकादशोऽध्यायः

आर्य चाणक्यने आपल्या नीतिशास्त्र या ग्रंथात आदर्श जीवन मूल्ये सविस्तर सांगितली आहेत.

Nitishastra is a treatise on the ideal way of life, and shows Chanakya's in depth study of the Indian way of life.


एकादशोऽध्यायः

दातृत्वं प्रियवक्तृत्वं धीरत्वमुचितज्ञता ।

अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणाः ॥१॥

आत्मवर्गं परित्यज्य परवर्गं समाश्रयेत् ।

स्वयमेव लयं याति यथा राज्यमधर्मतः ॥२॥

हस्ती स्थूलतनुः सचांकुशवशः कि हस्तिमात्रेकुंशः ।

दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः किं दीपमात्रं तमः ॥

वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरयः किं वज्रमात्रन्नगाः ।

तेजो यस्य विराजते स बलवान्स्थूलेषुकः प्रत्ययः ॥३॥

कलोदश सहस्त्राणि हरिस्त्यजति मेदिनीम् ।

तदर्ध्दं जान्हवीतोयं तदर्ध्दं ग्रामदेवताः ॥४॥

गृहासक्तस्य नो विद्या न दया मांस भोजिनः ।

द्रव्यलुब्धस्य नो सत्यं स्त्रैणस्य न पवित्रता ॥५॥

न दुर्जनः साधुदशामुपैति बहुप्रकारैरपि शिक्ष्यमाणः ।

आमूलसिक्तः पयसाघृतेन न निम्बवृक्षौमधुरत्वमेति ॥६॥

अन्तर्गतमलौ दुष्टः तीर्थस्नानशतैरपि ।

न शुध्दयति यथा भाण्डं सुरदा दाहितं च यत् ॥७॥

न वेत्ति तो यस्य गुण प्रकर्ष

स तं सदा निन्दति नाऽत्र चित्रम् ।

यथा किरती करिकुम्भलब्धां

मुक्तां परित्यज्य बिभर्ति गुञ्जाम् ॥८॥

ये तु संवत्सरं पूर्ण नित्यं मौनेन भुंजते ।

युगकोटि सहस्त्रन्तु स्वर्गलोके महीयते ॥९॥

कामं क्रोधं तथा लोभं स्वादुश्रृंगारकौतुकम् ।

अतिनिद्राऽतिसेवा च विद्यार्थी ह्यष्ट वर्जयेत् ॥१०॥

अकृष्टफलमुलानि वनवासरितः सदा ।

कुरुतेऽहरहः श्राध्दमृषिर्विप्रः स उच्यते ॥११॥

एकाहारेण सन्तुष्टः षट्कर्मनिरतः सदा ।

रीतुकालेऽभिगामी च स विप्रो द्विज उच्यते ॥१२॥

लौकिके कर्मणि रतः पशूनां परिपालकः ।

वाणिज्यकृषिकर्ता यः स विप्रो वैश्य उच्यते ॥१३॥

लाक्षादितैलनीलानां कौसुम्भमधुसर्पिषाम् ।

विक्रेता मद्यमांसानां स विप्रः शुद्र उच्यते ॥१४॥

परकार्यविहन्ता च दाम्भिकः स्वार्थसाधकः ।

छली द्वेषी मृदुक्रूरो विप्रो मार्जार उच्यते ॥१५॥

वापीकूपतडागानामारामसुरवेश्यनाम् ।

उच्छेदने निराशंकः स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥१६॥

देवद्रव्यं गुरुद्रव्यं परदाराभिमर्षणम् ।

निर्वाहः सर्वभूतेषु विप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥१७॥

देयं भोज्यधनं सुकृतिभिर्नो संचयस्तस्य व

श्रीकर्णस्य बलेश्च विक्रमपतेरद्यापि कीर्तिः स्थिता ।

अस्माकं मधुदानभोगरहितं नष्टं चिरात्सचितं

निर्वाणादिति नष्टपादयुगल घर्षन्यहो मक्षिकाः ॥१८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-09-19T11:01:30.5900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नवस पावला अवेळीं, म्हातारी बाळंत झाली

  • परमेश्वरजवळ एका गोष्टीची मागणी केली असतां भलतीच गोष्ट प्राप्त होणें. एका कार्यासाठी खटपट करावी तों विपरीत फळ हातीं येणें. 
RANDOM WORD

Did you know?

GAJA LAXMI VRAT MHANJE KAY AANI TE KASE KARAYACHE?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site