TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|बालसाहित्य|बडबड गीते|
खारुताईच्या घरी कावळोब...

बडबडगीत - खारुताईच्या घरी कावळोब...

मुलांना शब्दांचा अर्थ कळ्ण्यापूर्वीच बडबडगीतांच्या स्वरांची भाषा समजू लागते.


कोल्होबाची फजिती

खारुताईच्या घरी

कावळोबा गेले

काव काव करीत

खारुला म्हणाले

"नारळाच्या झाडाखाली

साधु आहेत मोठे

भगवी कफनी अंगावर

भस्माचे पट्टे

हात पाहून भविष्य

सांगतात छान

सगळे प्राणी देतात

त्यांना मोठा मान

नाव त्यांचे कोल्होबा

लांब दाढीवाले

काशीला, रामेश्वरी

जाउनीया आले."

"चल पुढे कावळोबा

तुझ्यामागे येते

साधु महाराजांना

माझा हात दाखवते."

लठ्ठ खारुताईला

पाहून झोकात

कोल्होबाने फिरविला

दाढीवर हात

कोल्होबा म्हणाले,

"होता मला उपास

बरे झाले आता तुझा

करतो एक घास !"

"थांब, थांब कोल्होबा"

खारुताई म्हणते,

"झावळीची दोन पाने

खाऊनिया येते !"

झाडावर सरसर

खारुताई चढली

फार उंच, फार उंच

नारळाजवळ गेली.

भला मोठा नारळ

पटकन् खाली आला

कोल्होबाच्या डोक्यावर

धपकन् आदळला

हात पाहणार्‍या कोल्होबाचे

पाडुनिया दात

खारुताईने दाखविला त्याला

चांगलाच हात !

Translation - भाषांतर
N/A

References :

कवी - मा. गो. काटकर

Last Updated : 2018-01-17T19:11:48.6870000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अतिरिक्त

 • वि. 
 • अतिशय ; मर्यादेच्या पलीकडे गेलेला . पूर्वीच्या काळीं मराठी व इंग्रजी शाळेंत असतांना मुलें अतिरिक्त अभ्यास करीत होतीं . - ब्रावि १०६ . 
 • पलीकडे ; शिवाय , वर , निराळा , पुढें या अर्थी समासांत . उ० एतदतिरिक्त = ह्याशिवाय ; तदतिरिक्त = त्याहून निराळा . हें मला ठाऊक आहे ; एतदतिरिक्त ठाऊक नाहीं . [ सं . ] 
 • वि. अन्य , अपर , आणखी एक , खेरीज , दुसरा , निराळा , व्यतिरिक्त , शिवाय ; 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

What are the names for Ekadashi (11th day in fortnight)?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.