TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|विधी|शांती विधी|प्रकार १|
खिळे रोवण्याचे मंत्र

खिळे रोवण्याचे मंत्र

वास्तु्शांती म्हणजे वास्तु उभारताना यजमानाच्या हातून विविध चुका होतात किंवा दोष घडतात, त्यांची शांती. वास्तुपुरुषाची शांती नव्हे.


खिळे रोवण्याचे मंत्र

विधी - १०

शिख्यादि वास्तुपीठ देवता मांडणी

चौरंगावर किंवा पाटावर किंवा जमिनीवर पेपर पसरून त्यावर पंचा किंवा अन्य वस्त्र पसरावे. त्यावर तांदूळ पसरावेत. त्यावर ६१ देवतांचे वास्तुपीठ (सुपार्‍या) मांडावे. त्यासाठी शेवटी दिलेली आकृती-चार्टचा वापर करावा. त्याच्या उत्तरेस कलश स्थापन करावा.

खिळे रोवण्याचे मंत्र

वास्तुपीठाच्या ईशान्येस कलश स्थापन करण्यासाठी तांदळाचा ढीग घालून ठेवावा. पाटाच्या चार कोपर्‍यात कणकीचे चार मुटके ठेवून चार खिळे रोवावेत. खिळे वेगळे केळावर, बटाट्यावर किंवा अन्य प्रकारे रोवावेत. त्या खिळ्यांभोवती कच्या धाग्याचे चार फेरे द्यावेत. कणकीच्या मुटक्यांना काळे उडीद लावावेत. ईशान्येपासून प्रत्येक खिळा रोवताना खालील मंत्र म्हणावा.

विशंतु भूतले नागा लोकपालश्च सर्वशः । अस्मिन् गृहेऽऽव तिष्ठंतु आयुर्बल कराः सदा । अग्निभ्योप्यथ सर्पेभ्यो ये चान्ये तत्समाश्रिताः । तेभ्यो बलिं प्रयच्छामि पुण्यपिष्ठममुत्तमम् ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-05-24T14:14:19.8970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कडीकोट

  • पु. ( कड्यांचा कोट , किल्ला .) बंदिस्तपणा ; सुरक्षितता ; कड्या - कुलुपें लावून केलेला बंदोबस्त . कडाकोट पहा . - वि . १ गर्द ; धोधो ; भरपुर ; खुप . उ० कडीकोट - पाऊस - आभाळ - फौज - सभा - मारामारी पीक इ० ' तो ( महमद कासिम ) मोठ्या कडीकोट तयारीनें देवल शहराजवळ येऊन उतरला .' - हिंक २० . २ तयार ; सज्ज ; साधनयुक्त ; सिद्ध ( विशेषत ; बंदोबंस्त शब्दा बरोबर योजतात ). - क्रिवि . गर्दीनें ; पुष्कळपणें ; पूर्णपणें ; मनस्वी . ( कडी + कोट ) 
  • वि. कडेकोट , पक्का , पुरा बंदोबस्त ; 
  • वि. अतिदक्षता , सुरक्षितता , 
  • m  Making secure and strong on all sides. 
RANDOM WORD

Did you know?

भीमा माहात्म्य हा ग्रंथ उपलब्ध होइल का?
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.