TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|विधी|शांती विधी|प्रकार १|
गृहप्रवेश

गृहप्रवेश

वास्तु्शांती म्हणजे वास्तु उभारताना यजमानाच्या हातून विविध चुका होतात किंवा दोष घडतात, त्यांची शांती. वास्तुपुरुषाची शांती नव्हे.


गृहप्रवेश

विधी - ३१

गृहप्रवेश

एव्म प्रथमेह्वि वास्तुशांति विधाय द्वितोयेह्नि सुमुहूर्ते तदहरेववा गृहप्रवेशं कुर्यात् ।

नवंजलपूर्णं पल्लवोपेतं दुर्वायुतं गंधाक्षतसुधालिप्तं वस्त्रवेष्ठितं सपूर्णपात्रं सफलं कलशं अंजलिना गृहित्वा

यजमानो ब्राह्मणान्वितः सदारपुत्रस्तूर्यघोषेण स्वस्तिसूक्तेन कनिक्रददितिच गृहं प्रविश्य प्रधानगृहमध्ये धान्योपरितं कलशं स्थापयेत् ।

ततो गृहस्थैर्यार्थ ब्राह्मणैः पुण्याहं वायचित्वा तान्संपूज्य तैस्त्रिः शिवं वास्तु इति वाचयिष्ये । इतिगृहप्रवेशः ॥

प्रथमेन्हि वास्तुशांतीचे विधीपूर्ण करून द्वितीयेन्हि किंवा त्याचवेळी गृहप्रवेश करावा. नवीन (कोरा), शुद्धपाण्याने भरलेला, पल्लव दूर्वा गंधाक्षत वगैरे घातलेला वस्त्रवेष्टित पूर्णपात्रासह सफल (नारळ ठेवलेला) असा कलश हातात धरून ब्राह्मणांसह यजमानाने सपत्‍नीक पुत्रांसह मंगल घोषाने घरात प्रवेश करावा. त्या वेळी ब्राह्मणांनी कनिक्रदद वगैरे स्वस्तिसूक्ते म्हणावीत. नंतर तो कलश प्रधानगृहामध्ये (घरात सोईनुसार योग्य जागेवर) धान्यावर स्थापन करावा. विधिवत् कलशपूजन करते वेळी गृहस्थैर्यासाठी ब्राह्मणांनी पुण्याहवाचन (कमीतकमी पंचवाक्यैः) करावे. शिवंवास्तु वगैरे म्हणावे.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:44:51.5770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

इनामइजाफत

  • n  Advance of grant. 
RANDOM WORD

Did you know?

ऐश्वर्याचे प्रकार किती व कोणते?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site