TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|विधी|शांती विधी|प्रकार १|
इंद्रादि देवता

इंद्रादि देवता

वास्तु्शांती म्हणजे वास्तु उभारताना यजमानाच्या हातून विविध चुका होतात किंवा दोष घडतात, त्यांची शांती. वास्तुपुरुषाची शांती नव्हे.


इंद्रादि देवता

विधी - १९

शिख्यादि देवता

१. शिखिने नमः ।

२. पर्जन्याय नमः ।

३. जयंताय नमः ।

४. कुलिशायुधाय नमः ।

५. सूर्याय नमः ।

६. सत्याय नमः ।

७. भशाय नमः ।

८. आकाशाय नमः ।

९. वायवे नमः ।

१०. पूष्णे नमः ।

११. वितथाय नमः ।

१२. गृहक्षताय नमः ।

१३. यमाय नमः ।

१४. गंधर्वाय नमः ।

१५. भृंगराजाय नमः ।

१६. मृगाय नमः ।

१७. पितृभ्यो नमः ।

१८. दौवारिकाय नमः ।

१९. सुग्रीवाय नमः ।

२०. पुष्पदंताय नमः ।

२१. जलाधिपाय नमः ।

२२. असुराय नमः ।

२३. शोषाय नमः ।

२४. पापाय नमः ।

२५. रोगाय नमः ।

२६. अहिर्बुध्न्याय नमः ।

२७. मुख्याय नमः ।

२८. भल्लाटाय नमः ।

२९. सोमाय नमः ।

३०. सर्पाय नमः ।

३१. अदितये नमः ।

३२. दितये नमः ।

३३. आपाय नमः ।

३४. सावित्राय नमः ।

३५. जयाय नमः ।

३६. रुद्राय नमः ।

३७. अर्यम्णे नमः ।

३८. सवित्रे नमः ।

३९. विवस्वते नमः ।

४०. विबुधाधिपाय नमः ।

४१. मित्राय नमः ।

४२. राजयक्ष्मणे नमः ।

४३. पृथ्विधराय नमः ।

४४. आपवत्साय नमः ।

४५. ब्रह्मणे नमः ।

वास्तोष्पते नमतुभ्यं भूशय्या भिरत प्रभो । प्रसीद पाहि मां देव सर्वारिष्टं विनाशय ।

वरील मंत्राने १०८ किंवा २८, जे अन्वाधानात घेतले असेल ते हवन करावे.

खालील मंत्राने ५ बेलाच्या पानांना किंवा ५ बेलफळाच्या तुकड्यांना तूप लावून पाच आहुति द्याव्यात.

१. वास्तोष्पते नमस्तुभ्यं भूशय्या भिरत प्रभो । मद्‌गेहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा । वास्तोष्पतये नमः । वास्तोष्पतय इदं न मम ।

२. पूजितोसि मया वास्तो होमाद्यैरर्चनैः शुभैः । प्रसीद पाहि विश्वेश देहि मे गृहजं सुखम् । वास्तोष्पतये नमः । वास्तोष्पतय इदं न मम ।

चरक्यादि देवता

४६. चरक्यै नमः ।

४७. विदार्यैं नमः ।

४८. पूतनायै नमः ।

४९. पापराक्षस्यै नमः ।

५०. स्कंदाय नमः ।

५१. अर्यम्णे नमः ।

५२. जृंभकाय नमः ।

५३. पिलिपिच्छाय नमः ।

इंद्रादि देवता

५४. इंद्राय नमः ।

५५. अग्नये नमः ।

५६. यमाय नमः ।

५७. निऋतये नमः ।

५८. वरुणाय नमः ।

५९. वायवे नमः ।

६०. सोमाय नमः ।

६१. ईशानाय नमः ।

अशा रितीने अन्वाधानाप्रमाणे हवन पूर्ण झाल्यानंतर तूप व समिधा सोडून इतर शिल्लक हविर्द्रव्य दर्वीत घेऊन स्विष्टकृत करावे.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-05-24T14:14:20.4430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

luggage

 • न. सामान 
 • न. समान 
 • न. सामान 
RANDOM WORD

Did you know?

pl. kartiksnanache ani kakadariche mahatva sangave ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.