TransLiteral Foundation

रोगोपचार - मुत्र निरोधप्रकर्ण खडा

भारतीय शास्त्रांमध्ये वैद्यक शास्त्राने फार प्राचीन काळापासून प्रगती केलेली आहे , त्यापैकी चरक आणि सुश्रुत यांनी सर्व जगाला आरोग्यविषयक ज्ञान दिले .


मुत्र निरोधप्रकर्ण खडा

ताक गाइचे दुध घेइजे खडा फुटे ॥

पाठरफळीबीज काकडीच बीज येकत्र करूण दिजे खडा फुटोन मुत्र निरोध फिटे ॥

सायाचे फळ काकडी बीज कांजिये वाटुन दिजे मुत्र निरोध फिटे । कुकु नरमुत्रे कालऊन दिजे कुडि पाहून मुत्र निरोध फिटे ॥

आस्वंदबीज नरमूत्र वाटून दिजे खडा फुटे मुत्रासरिसा बाहिर पडे ॥ कोळहीयाचा रस खारे मदासि दिजे मुत्रकृछ नासे ॥१॥

मोहोलिंगाचा रस जवखारे दिजे मूत्रकृछ नासे ॥१॥ जाईची फुल हिंग जवखार येकत्र करूण दिजे मूत्रकृछ नाशे ॥

शैंधव वाळुवाकबीलज उन्हवनियेसि दिजे मुत्रानिरोध फिटे ॥ गव्हाचे चूर्ण कीजे मेंढिदूध वाटुन लेप किजे व्रसनव्रुधि नाशे ॥

येरंडेलतेल कसीस सैंधव उन करूण लेप किजे वृषणवृद्धि नाशे ॥ आतां भइंद्रिय सांगेन ॥

वावडिंग त्रिफळा पिंपळी मदासी दिजे भितरी सुरणीयाचा खांद उगाळून लेप करणे त्याने पानपे भगइंद्रिये ॥

साइच्या डिरिया पिंपळीच्या डिरिया पिंपळाच्या डिरिया सुटि सैंधव रायभोग वाटुन लेप किजे भगइंद्रिय नासे ॥

दाति चित्रक हळदी पाणिये वाटून लेप किजे भगइद्रिय नाशे ॥

त्रिफळा गुळपाणिये उगाळून अथवा वाटून लेप किजे भगेंद्रिय नाशे ॥

डाळुसर लेप किजे वाति घालिजे भगइंद्रिय नासे ॥

त्रिफला माजरविष्टा येकत्र करूण लेप किजे भगइंद्रिय नासे ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2010-06-23T04:46:30.8000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

gratuitous

  • निशुल्क 
  • विनामोबदला 
  • (without valuable or legal consideration) 
  • निःशुल्क, बिनमोबदला 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

भावाला राखी बांधण्यामागील धार्मिक अथवा भावनिक महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.