TransLiteral Foundation

s samaraj marathi

 • सामराजकृत रुक्मिणीहरण
  ` सामराज ' अथवा ` साम्राज्य ' या नांवाचा एक कविवामनाचा शिष्य असून आपणास ` साम्राज्य वामन ' म्हणवितो.
 • प्रस्तावना आणि चरित्र
  ` सामराज ' अथवा ` साम्राज्य ' या नांवाचा एक कविवामनाचा शिष्य असून आपणास ` साम्राज्य वामन ' म्हणवितो.
 • सर्ग पहिला
  ` सामराज ' अथवा ` साम्राज्य ' या नांवाचा एक कविवामनाचा शिष्य असून आपणास ` साम्राज्य वामन ' म्हणवितो.
 • सर्ग दुसरा
  ` सामराज ' अथवा ` साम्राज्य ' या नांवाचा एक कविवामनाचा शिष्य असून आपणास ` साम्राज्य वामन ' म्हणवितो.
 • सर्ग तिसरा
  ` सामराज ' अथवा ` साम्राज्य ' या नांवाचा एक कविवामनाचा शिष्य असून आपणास ` साम्राज्य वामन ' म्हणवितो.
 • सर्ग चवथा
  ` सामराज ' अथवा ` साम्राज्य ' या नांवाचा एक कविवामनाचा शिष्य असून आपणास ` साम्राज्य वामन ' म्हणवितो.
 • सर्ग पांचवा
  ` सामराज ' अथवा ` साम्राज्य ' या नांवाचा एक कविवामनाचा शिष्य असून आपणास ` साम्राज्य वामन ' म्हणवितो.
 • सर्ग सहावा
  ` सामराज ' अथवा ` साम्राज्य ' या नांवाचा एक कविवामनाचा शिष्य असून आपणास ` साम्राज्य वामन ' म्हणवितो.
 • सर्ग सातवा
  ` सामराज ' अथवा ` साम्राज्य ' या नांवाचा एक कविवामनाचा शिष्य असून आपणास ` साम्राज्य वामन ' म्हणवितो.
 • सर्व आठवा
  ` सामराज ' अथवा ` साम्राज्य ' या नांवाचा एक कविवामनाचा शिष्य असून आपणास ` साम्राज्य वामन ' म्हणवितो.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

किंकरी

 • स्त्री. देवबाभळीचें किंवा वेड्या बाभलीचें झाड , याचीं फुलें सुवासिक असून याच्यापासुन गोंद व इतर पदार्थ होतात . कंकरी पहा . 
 • स्त्री. दासी . ' ज्या सर्व सांडुनि किंकरी । होउनि निकट आल्या । ' - रास १ . ११७६ . ( सं .) 
RANDOM WORD

Featured site