TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

एकनाथी भागवत - श्लोक १० वा

नाथमहाराजांचा हा प्रासादिक ग्रंथ परमपूज्य असल्याने यावर भक्तजनांची आदरबुद्धी आहे.


श्लोक १० वा

भूतसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः ।

अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम ॥१०॥

अष्ट महासिद्धी स्वाभाविका । माझ्या ठायीं असती देखा ।

या असाध्य साधावया आवांका । करित्या साधका साधन सांगे ॥६७॥

मी अणुरेणूचाही अणुरेण । जीवाचाही हृदयस्थ जाण ।

तेथ अणुतन्मात्र करूनि मन । माझ्या ठायीं जाण जो राखे ॥६८॥

अणुतन्मात्र ध्यान सदा राहे । त्याचा अणुमात्रचि देह होये ।

कीटकीभृंगीच्या ऐसें पाहें । अणिमेची लाहे तो सिद्धी ॥६९॥

तो अच्छिद्रीं निघोनि जाये । जगाच्या डोळ्यामाजीं समाये ।

कोठेंही खपेना पाहें । हे अणिमेची लाहे महासिद्धी ॥७०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2011-09-19T11:20:37.1970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

टोकर

  • पु. ( व . ) सत्यनाश . टोकर करणें - पैशाची उधळपट्टी करून नासाडी करणें . 
  • पु. १ लांब व जाड बांबू . म्ह० १ विंचू व्याला टोकर झाला . ( विंचवीण व्यायल्यावर मरते म्हणजे टोकासारखी - नळी बनते ) = सुखसोई नाहींशा झाल्यानें होणार्‍या दु : खास अनुलक्षून म्हणतात . ( वरील म्हणींत टोकर ऐवजीं टोलारहि म्हणतात परंतु तेथें त्याचा अर्थ निराळा होतो ). २ अठरा हात टोकर फिरतो ( घरांत ). = टोकरास बांधलेल्या केरसुणीनें सर्व घर साफसुफ होतें ; म्हणजे घरांत कांहींहि मिळण्यासारखें राहिलें नाहीं . 
  • पु. चामडयाची तेलाची पाटीसारखी लहान बुधली ( बुदला उभा चिरला असतां त्याचा एक भाग ); चामडयानें मढविलेली डोणी ( ही कधीं झाडाचें खोड पोखरून करतात ). २ टोकरा ; मोठी पाटी . 
  • पु. १ ( व . ) नारळाची करवंटी ; कवच ; टरफल ; फोल . २ ( व . ) टीनपाट . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

भावाला राखी बांधण्यामागील धार्मिक अथवा भावनिक महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site