खंडोबाची आरती - जय देवा मार्तंडा । हाती घ...

देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.
The poem composed in praise of God is Aarti.


जय देवा मार्तंडा । हाती घेउनिया खंडा ॥

मारिले दुष्ट दैत्य । उडे त्रैलोकी झेंडा ॥ धृ. ॥

मातले पृथ्वीवरि । आणि मल्ल दैत्य दोनी ॥

टाकिले ऋषीयाग । यज्ञकुंड विध्वंसुनी ॥

म्हणुनीया अवतरले । गौरीहर शूळपाणी ॥ जय. ॥ १ ॥

साठ कोटी गण सवें । घेउनियां दैत्यावरी ॥

जाऊनियां युद्ध केलें । रण तुंबल भारी ॥

शिवचक्र दैत्यचक्र । युद्ध होय बरोबरी ॥ जय. ॥ २ ॥

त्रिशुळपाणी तप्त । थोर झाले क्रोधामुळें ॥

मारिले खङ्‌ग जेव्हां । दैत्याचे कंठनाळीं ॥

वरदान मागताती । प्राण अंताचे वेळी ॥ जय. ॥ ३ ॥

मल्ल म्हणे कर्पूरगौरा । हर हर महादेवा मल्हारी जनमुखिं ॥

ऎसा उच्चार व्हावा । उद्धरिले असुरातें ।

म्हणुनीं मल्लारी नांवा । जय. ॥ ४ ॥

चंपाषष्ठीचे दिवशी । ऎसा अवतार झाला ॥

आनंदले सुरवर । म्हणुनी येळकोट बोला ॥

चरणी तुझे लीन नामा ॥ देवा सांभाळी त्याला ॥ जय देवा. ॥ ५ ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : August 30, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP