TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भजन|भजन : भाग ३|
लाडक्या हरी यावे माझ्या त...

भजन - लाडक्या हरी यावे माझ्या त...

भजन - A bhajan or kirtan is a Hindu devotional song, often of ancient origin. Great importance is attributed to the singing of bhajans with Bhakti, i.e. loving devotion. "Rasanam Lakshanam Bhajanam" means the act by which we feel more closer to our inner self or God, is a bhajan. Acts which are done for the God is called bhajan.

भजन

लाडक्या हरी यावे माझ्या तू मोटेवरी ॥धृ॥

नंदी चाले झराझरा मोट कशी वरी येई भराभरा थारुळ्यांत पाणी हौदात मोटेचा नाद येई कानावरी ॥१॥

पाणी जाते तुळशीबागा आनंद मोठा झाला बघा हाती चिपुळ्या घेऊनी नाचे प्रेमभरी ॥२॥

सावता म्हणे केला मळा विठ्ठल पायी गोविला गळा फुले तोडोनी हार गुंफूनी, मस्तक ठेवी मी चरणावरी ॥३॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2008-02-10T12:56:05.2930000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नीज

  • नस्त्री . १ स्वतःचे काम . २ आत्मस्वरुप . छंदे आपुलिया नाचत । नीज घेऊनी फिरत गा । - तुगा ३४८ . [ सं . निज ] म्ह ० निजे वांचून पुजा नाही = दुसर्‍याच्या कामाची कोणी काळजी घेत नाही . 
  • स्त्री. झोंप . तदुक्तिस जन प्रभो जरि निजेमधे चावळे । - केका ७३ . [ सं . निद्रा ] निजगळ - वि . ( ना . ) झोंपाळू . निजतीक्रिया - स्त्री . प्रेत निजल्या स्थितीत पुरणे .- बदलापूर १७२ . निजणे - अक्रि . १ झोंप घेणे ; झोंपणे . टपकण निज . महारपोर रात्र शिळी करतील . ( लहान मुलाला लवकर निजविण्यासाठी म्हणतात . ) २ आडवे होणे ; कलणे ; लोळणे . ३ आजारी पडणे ; हांतरुणाला खिळणे . ४ ( ल . ) मरणे . ५ नाश पावणे ; बुडणे ; नाहींसा होणे . ( धंद्यातील भांडवल , धंदा , व्यापार इ० ). ६ भरभराटीस न येणे ( दैव ); मंद चालणे ( कामधंदा ); नाहींसा होणे ( हुकमत , अधिकार ); बेचिराख , उजाड होणे ( घर , गांव ). ७ संभोग करणे . निजलेला मेल्यासारखा - मृतवत निजलेला व मेलेला सारखाच . निजल्या जागी विकणे - कारवाईने आपले काम साधणे ; बोटावर नाचविणे . निजून उठणे , उठत असणे - ( पहांटेस , लवकर )- प्रातःकाळी झोंपेतून उठणे किंवा उठण्याची संवय असणे . सावकाश निजणे - शांतपणाने झोंप घेणे ; बेफिकीरपणे झोंपणे . निजविणे - सक्रि . झोंपविणे ; दुसर्‍याला झोंपू देणे आडवे पसरविणे ; निजावयास लावणे . निजसुरा - वि . अर्धवट झोंपलेला अर्धवट जागा ; असावध . जेणे देहात्मवादी निजसुरा । - यथादी १ . ३८२ . निजानीज - स्त्री . सामान्यपणे निजणे ; सर्वत्रांचे निजणे ; शांतता ; सामसूम . निजायाबसायाजोगी - वि . ( बायकी ) घरकाम करण्यास योग्य झालेली , वयांत आलेली ( स्त्री . ) निजाळू - वि . झोपाळूं ; फार , नेहमी झोंप घेणारा . निजेला - वि . निजलेला ; झोंपलेला ( माणूस ). निजल्यामधे पुछ्य ते लोळताहे । - राक १ . ३३ . त्यांतील एक कलहंस तटी निजेला । - र ९ . 
  • स्त्री. ( काव्य ) झोंप ; निद्रा . ज्याचा त्रयोदशाब्द न लागोंदे नीज धर्मपुत्रास । - मोकर्ण ६ . ५९ . निजेल्या पर्यंकी किमपी न लगे नीज नयनी । - सारुह ५ . १३३ . [ सं . निद्रा ; हिं . नींद ] 
  • ०मोड नीदमोड - स्त्री . झोंपमोड . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

सत्यनारायण पूजेला धर्मशास्त्रीय आधार आहे काय? हे व्रत किती पुरातन आहे?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.