सर्वदेवता गायत्रीमन्त्राः - श्री सवितृगायत्री ऊँ भूर्...

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

श्री सवितृगायत्री
ऊँ भूर्भुवस्सुवः ।
तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥
श्री सुब्रह्मण्यगायत्री
ऊँ तत्पुरुषाय विद्महे
महासेनाय धीमहि
तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् ॥
( मंगळ दोष कमी करणेसाठी रोज ५१ वेळा जप करावा )
श्री रुद्रगायत्री
ऊँ तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥
( नवग्रह दोष कमी करणेसाठी रोज ११ वेळा जप करावा )


श्री लक्ष्मीगायत्री

ऊँ महादेव्यै च विद्महे
विष्णुपत्न्यै च धीमहि
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्॥
( ऐश्वर्यासाठी रोज १०८ वेळा जप करावा )

श्री दुर्गागायत्री
ऊँ कात्यायनाय विद्महे
कन्यकुमारि धीमहि
तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्॥
( राहुदोष निवारणासाठी राहुकाला मध्ये ११ वेळा जप करावा )

श्री सरस्वतीगायत्री
ऊँ वाग्देव्यै च विद्महे
विरिञ्चिपत्न्यै च धीमहि
तन्नो वाणी प्रचोदयात्॥
( बुद्धी वाढविण्यासाठी रोज १०८ वेळा जप करावा )

श्री कृष्णगायत्री
ऊँ दामोदराय विद्महे
रुक्मिणीवल्लभाय धीमहि
तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्||
( मुलांची बुद्धी वाढविण्यासाठी रोज १०८ वेळा जप करावा )

श्री रामगायत्री
ऊँ दाशरथाय विद्महे
सीतावल्लभाय धीमहि
तन्नो रामः प्रचोदयात्||
( त्रास कमी करणेसाठी रोज ११ वेळा जप करावा )

श्री विष्णुगायत्री
ऊँ नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥
( उज्ज्वल भविष्यासाठी रोज ११ वेळा जप करावा )

श्री नृसिंहगायत्री
ऊँ वज्रनखाय विद्महे
तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि
तन्नो नृसिंहः प्रचोदयात्॥
( शत्रूंचा नाश करणेसाठी रोज ११ वेळा जप करावा )

श्री शास्तागायत्री
ऊँ भूतनाथाय विद्महे
भवनन्दनाय धीमहि
तन्नो शास्ता प्रचोदयात्॥
( वाईट संवयी कमी करणेसाठी रोज १०८ वेळा जप करावा )

श्री आञ्जनेयगायत्री
ऊँ आञ्जनेयाय विद्महे
वायुपुत्राय धीमहि
तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्॥
( सर्व क्षेत्रांत यश संपादनासाठी रोज १०८ वेळा जप करावा )

श्री आदिशेषगायत्री
ऊँ सहस्रशीर्षाय विद्महे
विष्णुतल्पाय धीमहि
तन्नो नागः प्रचोदयात्॥
श्री लक्ष्मीहयग्रीवगायत्री
ऊँ वागीश्वराय विद्महे
हयग्रीवाय धीमहि
तन्नो हंसः प्रचोदयात्॥
( धार्मिक जीवनासाठी रोज ११ वेळा जप करावा )


श्री लक्ष्मीवराहगायत्री
ऊँ धनुर्धराय विद्महे
वक्रदंष्ट्राय धीमहि
तन्नो वराहः प्रचोदयात्॥
श्री सुदर्शनगायत्री
ऊँ सुदर्शनाय विद्महे
ज्वालाचक्राय धीमहि
तन्नो चक्रः प्रचोदयात्॥
( शत्रूंचा नायनाट करणेसाठी रोज १०८ वेळा जप करावा )

श्री भूगायत्री
ऊँ धनुर्धरायै विद्महे
सर्वसिद्ध्यै च धीमहि ।
तन्नो धरा प्रचोदयात् ।
( शेतात चांगले पीक येणेसाठी रोज १०८ वेळा जप करावा )

श्री विष्वक्सेनगायत्री
ऊँ विष्वक्सेनाय विद्महे
वेत्रहस्ताय धीमहि
तन्नो विष्वक्सेनः प्रचोदयात्॥
( सर्व कामधंद्यात प्रगती करणेसाठी )

श्री गरुडगायत्री
ऊँ तत्पुरुषाय विद्महे
सुवर्णपक्षाय धीमहि
तन्नो गरुडः प्रचोदयात्॥

N/A

References : N/A
Last Updated : January 03, 2019

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP