Dictionaries | References

తెలుగు (Telugu) WN

Indo Wordnet
Type: Dictionary
Count : 35,558 (Approx.)
Language: Telugu  Telugu


  |  
000   1   1/20   10   100   1000   ౧౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦   100000000000   10000000000000   ౧౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦   1000000000000000   ౧౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦   100000000000000000   ౧౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦౦   10వ   11   12   12వ   13వ   14   14వ   15వ   16   160   16వ   17   17వ   18   18వ   19   19వ   2   20   21   22   23   23 వ   24 క్యారెట్ల బంగారం   25   26   27వ   2 వ   3   ౩/4వంతుఎక్కం   30   30 50 సంవత్సరాలమధ్యగల స్త్రీ   31   31 వ   32వ   33వ   34వ   35వ   36వ   37   37వ   38   38వ   39   39వ   4   40   40వ   41   41వ   42వ   4320   43వ   44వ   45   45వ   46వ   47వ   48   48వ   49వ   5   50   50వ   51   51వ   52   52వ   54వ   56వ   57   57వ   58   58 వ   59వ   5వ   6   60   61వ   ౬౧వ   62   62వ   ౬౨వ   67   69   6 వ   7   70   71   77   78వ   79   7వ   8   80   80వ   88   88వ   8 వ   9   90   91   92   95   98   98వ   brackets   exclamation mark   question mark   అంకం   అంకగణితం   అంకతలం   అంకపాళి   అంకపీఠం   అంకాలు   అంకించు   అంకితం   అంకితంఇచ్చినటువంటి   అంకితంచేయు   అంకితం యిచ్చిన   అంకితభావం   అంకురం   అంకురార్పణ   అంకురార్పణం   అంకురార్పన   అంకురించిన   అంకురించు   అంకుశం   అంకుశగ్రహుడు   అంకుశి   అంకె   అంకెగొను   అంకెలు   అంగ   అంగం   అంగ అంగము   అంగకం   అంగచ్చేదన   అంగచ్చేధకులు   అంగచ్ఛేదము   అంగజ   అంగజహరుడు   అంగజుడు   అంగజ్వరము   అంగడి   అంగడిలో దొరికే   అంగద   అంగపూర్వకంగా   అంగభంగం   అంగభవుడు   అంగము   అంగములు గల   అంగములులేని   అంగరకా   అంగరక్ష   అంగరక్షకుడు   అంగరేకు   అంగలార్పు   అంగలి   అంగవస్త్రం   అంగవస్త్రము   అంగవాచకం   అంగవాచక శబ్ధం   అంగవిహీనులు   అంగవేయు   అంగవైకల్యం   అంగవైకల్యంగల   అంగవైకల్యమైన   అంగహీనమైన   అంగారం   అంగారకం   అంగారక గ్రహం   అంగారధానిక   అంగారధామి   అంగారపాత్ర   అంగారశకటి   అంగారి   అంగారిణి   అంగాలు   అంగి   అంగికరించబడిన   అంగిటిముల్లు   అంగిలివ్యాధి   అంగీ   అంగీకరించకపోవడమైన   అంగీకరించకపోవు   అంగీకరించడం   అంగీకరించడమైన   అంగీకరించని   అంగీకరించబడిన   అంగీకరించిన   అంగీకరించు   అంగీకరించువాడు   అంగీకరింపచేయు   అంగీకారం   అంగీకారంకాని   అంగీకారంకుదిరిన   అంగీకారభావన   అంగీకారము   అంగీకృతమైన   అంగీకృతి   అంగీరసభరితమైన   అంగీవాచకం   అంగీవాచక శబ్ధం   అంగుటం   అంగుళం   అంగుళము   అంగుళి   అంగుళి త్రాణం   అంగుళిమోటనం   అంగుళిస్ఫోటం   అంగుళిస్ఫోటనం   అంగుళీయకం   అంగూరు   అంగోలియా   అంచన   అంచనవేయు   అంచనా   అంచనాకట్టు   అంచనావేయు   అంచు   అంచుకుట్టు   అంచుగల   అంచుగాజులు   అంచు నిర్మించు   అంచులు   అంచు వస్త్రం   అంజ   అంజనా   అంజనాదేవి   అంజనీ   అంజనేయుడు   అంజలి   అంజహీ   అంజి   అంటగట్టు   అంటరాని   అంటరానికులం   అంటరానితనం   అంటరానివారు   అంటారు   అంటి   అంటించు   అంటించుకొవడం   అంటిచెట్టు   అంటిపెట్టుట   అంటు   అంటుకున్న   అంటుకొను   అంటుగత్తె   అంటుచేయు   అంటుట   అంటురోగం   అంటువ్యాది   అంటువ్యాధి   అంటువ్యాధియైన   అండ   అండం   అండకోశం   అండకోశయుక్తమైన   అండమాన్   అండమాన్‍కు సంబంధించిన   అండమాన్ నికోబార్   అండమాన్ నికోబార్ దీవి   అండమాన్ యొక్క   అండా   అండాకారపు   అండాశయం   అంత   అంతం   అంతంకాని   అంతంచేయు   అంతం చేయు   అంతంచేయు. హతమార్చు   అంతంలో   అంతఃకరణం   అంతఃకోపం   అంతఃపురం   అంతఃశ్రావ్యగ్రంధులు   అంతఃస్రావీ గ్రంథి   అంతఃస్సాక్షి   అంతఃహృదయం   అంతకాలము   అంతకాలయం   అంతదోచుకొను   అంతమగు   అంతము   అంతముచేయు   అంతమైన   అంతమొందించు   అంతరం   అంతరంగం   అంతరంగమైన   అంతరంగికంగాగల   అంతరంగిక అర్థం   అంతరంలోని శక్తి   అంతర గృహం   అంతరదిశ   అంతరము   అంతరాత్మ   అంతరాభిముఖి   అంతరాయం   అంతరాయమగు   అంతరాయము లేని   అంతరార్ధం   అంతరాళ దిక్కు   అంతరాళము   అంతరించగల   అంతరించడం   అంతరింద్రియం   అంతరిక్షం   అంతరిక్షపైన   అంతరీయం   అంతర్గతంగాగల   అంతర్గతమైన   అంతర్జాతీయ   అంతర్జాతీయం   అంతర్జాతీయపత్రం   అంతర్జాతీయమైన   అంతర్జాతీయవివాహం   అంతర్జాతీయుడైన   అంతర్జాలం   అంతర్జాల పదమాలిక శబ్ధవైజయంతి   అంతర్జాలసేవాకర్తయైన   అంతర్జాలసేవాప్రదాతదైన   అంతర్ జ్ఞానీ   అంతర్థ   అంతర్దేశీయ   అంతర్ధానం   అంతర్ధానమగు   అంతర్ధార   అంతర్ధేశపత్రం   అంతర్ధేశీయ పత్రం   అంతర్ధేశీయమైన   అంతర్భాగం   అంతర్మదం   అంతర్మదంగల   అంతర్మనస్కుడైన   అంతర్మనుడైన   అంతర్ముఖ   అంతర్ముఖియైన   అంతర్ముఖుడు   అంతర్యామి   అంతర్యుద్ధం   అంతర్రాష్ట్రమైన   అంతర్లీనమైన   అంతర్లీనార్థం   అంతర్వేదీ   ‍అంతర్‍వ్యద   అంతశయ్య   అంతస్తాపం   అంతస్తు   అంతస్తులుగల   అంతస్థాలు   అంతస్థు   అంతస్థులైన   అంతహీనమైన   అంతా   అంతాకలిసి   అంతాక్షరీ   అంతిక   అంతిమ   అంతిమంగా   అంతిమ నిర్ణయక ఆట   అంతిమప్రదేశం   అంతిమమున   అంతిమయాత్ర   అంతిమయుగం   అంతిమయుగంలో   అంతిమ శ్వాసైన   అంతిమ సంస్కారాలు   అంతిమ స్థితి   అంతిమ హద్దు   అంతిమాన   అంతులేని   అంతేకాక   అంతేకాక. అదికాక   అంత్యకర్మం   అంత్యకాలం   అంత్యక్రియ   అంత్యక్రియలు   అంత్యజాతిగల   అంత్యజుడు   అంత్యప్రాసచెప్పు   అంత్యమగు   అంత్యమవు   అంత్యవర్ణం   అంత్యానుప్రాస   అంత్యానుప్రాసం   అంత్యానుప్రాసగల   అంత్రం   అందం   అందంగా కనిపించు   అందంగా చేయు   అందగత్తె   అందగత్తే   అందగాడు   అందగించుట   అందజేయు   అందమగు   అందము   అందముగా వ్రాయబడిన   అందమైన   అందమైన కళ్ళుగలవాడు   అందమైన కురులున్న   అందమైన దృశ్యము   అందమైనపురుషుడు   అందమైనముఖంకల   అందమైన రంగుగల   అందమైన రాత కలిగిన   అందమైన వెంట్రుకలుకలిగిన   అందమైన వెంట్రుకలున్న   అందమైన వ్రాత   అందమైనస్త్రీ   అందరి అభిప్రాయము   అందరికంటే ముందు   అందరిని   అందరిలో   అందరి లోపల   అందరివద్దకు   అందరు   అందరు కలిసి   అందరూ అంగీకరించే   అందరూ కలిసి   అందరూ ధరించు ఒకేవిధమైన దుస్తులు   అందరూ మెచ్చుకొనే   అందలం   అందలము   అందవికారం   అందవిహీన స్త్రీ   అందవేయు   అందహీనంగా   అందహీనుడు   అందాజుగా   అందాన్నితెచ్చు   అందాల రాశి   అందించు   అందించుట   అందిచ్చు   అందుకము   అందుకొనడమైన   అందుకొను   అందుకోసం   అందువలన   అందువిశ్వాసియైన   అందోలి   అంధకారం   అంధకారంగల   అంధకారంచేయు   అంధత్వము   అంధభక్తి   అంధవిహీనంగా   అంధానుకరణం   అంధానుసరణ   అంధిక   అంధీభూతుడు   అంధుడు   అంధురాలు   అంపకట్టె   అంపకాడు   అంపబడిన   అంపించబడిన   అంపించు   అంపు   అంబ   అంబకం   అంబరం   అంబరకేశుడు   అంబరము   అంబర రత్నము   అంబరీషుడు   అంబా   అంబాఅను   అంబాడీ   అంబాణపుకాయ   అంబాణపుచెట్టు   అంబారి   అంబారీ   అంబాలి   అంబాలికా   అంబిక   అంబికా   అంబు   అంబుకంటకం   అంబుజ   అంబుజం   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Credits: This dictionary is a derivative work of "IndoWordNet" licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International. IndoWordNet is a linked lexical knowledge base of wordnets of 18 scheduled languages of India, viz., Assamese, Bangla, Bodo, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Malayalam, Meitei (Manipuri), Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu and Urdu.
IndoWordNet, a Wordnet Of Indian Languages is created by Computation for Indian Language Technology (CFILT), IIT Bombay in affiliation with several Govt. of India entities (more details can be found on CFILT website).
NLP Resources and Codebases released by the Computation for Indian Language Technology Lab @ IIT Bombay.

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP